Loading Events
Geriatrische revalidatiezorg

Geriatrische revalidatiezorg

6e landelijke studiedag 'Geriatrische revalidatiezorg '

Woensdag 20 juni 2018

Wilt u weten hoe u kunt inspelen op de recente ontwikkelingen binnen de geriatrische revalidatiezorg? Dit jaar is er aandacht voor de wetenschappelijke onderzoeksagenda en de verhouding tussen de GRZ en MSR. In de middag passeren veelbelovende projecten en samenwerkingen de revue.

U ontmoet

Specialisten ouderengeneeskunde, revalidatieartsen, huisartsen, klinisch geriaters en andere medisch specialisten, paramedici, verpleegkundigen en managers in de ouderen-, thuiszorg en chronische zorg, zorgverzekeraars en beleidsmakers.

Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1): 4 punten

 • Huisartsen
 • Specialisten ouderengeneeskunde
 • Artsen voor verstandelijk gehandicapten

 

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 4 punten

 • Scholing Geratrie-Gerontologie
 • Scholing Revalidatie

 

Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP): 4 punten

 • Algemene nascholing

 

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF): 4 punten

 • Kwaliteitsdeel

 

Verpleegkundig Specialisten Register (VSR): 4 punten

 

Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA): 4 punten

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Ochtendprogramma

9.30 uur Ontvangst en registratie

 

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
 • Kaders van de dag
 • Inventarisatie vragen en verwachtingen deelnemers

Marleen Goumans, programmadirecteur Kenniscentrum Zorginnovatie, lector Samenhang in de ouderenzorg Hogeschool Rotterdam en adviseur Laurens

 

10.20 uur Nieuwe ontwikkelingen in de Geriatrische Revalidatiezorg

Met de Position Paper GRZ is de wetenschappelijke onderzoeksagenda gelanceerd. Hiermee worden de onderwerpen met de hoogste prioriteit met betrekking tot goede en efficiënte GRZ benoemd.

 • Welke onderwerpen komen aan bod in de agenda en waarom?
 • Wat zijn hierbij de veelbelovende ontwikkelingen?

Wilco Achterberg, hoogleraar Institutionele zorg en Oudergeneeskunde LUMC

 

11.05 uur Vragen

 

11.15 uur Pauze

 

11.45 uur Geriatrische Revalidatiezorg en Medisch Specialistische Revalidatie

In het ziekenhuis (en daarna) wordt er triage verricht bij patiënten met functionele beperkingen waarbij revalidatiepotentieel en noodzakelijke revalidatiebehandeling wordt vastgelegd. Hierbij wordt bepaald waar die behandeling dient te worden gegeven (klinisch, poliklinisch, thuis) en door wie (geriatrische revalidatie of medisch specialistische revalidatie). Om een patiënt zo goed mogelijk te laten revalideren, is het niet alleen belangrijk om snel te starten, maar ook om de patiënt de juiste zorg aan te bieden op de juiste plek. Er is hiervoor een goede samenwerking noodzakelijk, zeker tussen de GRZ en MSR.

 • Hoe kan triage voor revalidatiebehandeling verbeterd worden?
 • Hoe verhouden GRZ en MSR zich tot elkaar?
 • Hoe zou de toekomst eruit moeten zien voor beide soorten revalidatie?

Sven Schiemanck, afdelingshoofd Revalidatiegeneeskunde LUMC

12.30 uur Vragen

 

12.45 uur Lunchpauze

Middagprogramma met keuzesessies

13.45 uur Ronde I. U kunt kiezen uit sessie A of B.

 

A. Substitutie van zorg

Revalidatieartsen leveren nu nog zorg, die niet in de gespecialiseerde tweede lijn hoeft te gebeuren. Door verschillende taken over te dragen, kan goede en op maat gemaakte zorg worden geleverd tegen veel lagere tarieven. Wat is daarvoor nodig en hoe komt dat tot stand?

Spreker wordt later bekendgemaakt

 

B. Samenwerking nieuwe revalidatiezorg

Zorgorganisaties Omring en De Zorgcirkel zijn intensief gaan samenwerken op het gebied van geriatrische revalidatiezorg. Door de samenwerking worden kennis en ervaring uitgewisseld, waardoor het hele proces van GRZ beter wordt ingericht.

 • Waar lag de behoefte voor deze samenwerking en hoe is deze gestart?
 • Met welke thema’s houden de organisaties zich bezig?

Corinne Eckes, kaderarts GRZ Omring
Jessica Sleeswijk, kaderarts GRZ De Zorgcirkel

 

14.45 uur Korte pauze en wisseling van zalen

 

15.00 uur Ronde II. U kunt kiezen uit sessie C of D.

 

C. Versterken mentale weerbaarheid: Mijn Leven 2.0!

Na revalidatie is het leven vaak anders dan voorheen. Meestal zijn er blijvende gevolgen en beperkingen in het dagelijkse leven. Om weer grip te krijgen op het leven, wordt er veel van iemands mentale weerbaarheid gevraagd. Tijdens deze sessie gaan we in op hoe je zelf de effectiviteit van patiënten kan vergroten en hen kan ondersteunen bij het weer oppakken van hun leven. Ook vertellen we hoe wij dit aanpakken in het initiatief Mijn Leven 2.0!.

Mia Willems, innovatiemanager Ecare4you
Carin Schröder, GZ-psycholoog Ecare4you

 

D. Pilot observatiebedden Nijmegen

In de regio Nijmegen hebben CZ, ZZG, Kalorama en CWZ Ziekenhuis een pilot gedraaid met observatiebedden binnen de GRZ. De observatiebedden werden ingezet bij grote twijfel over de revalideerbaarheid na een ziekenhuisopname en bij het starten van geriatrische revalidatie vanuit de thuissituatie.

 • Waarom en hoe is de pilot opgezet?
 • Wat zijn de ervaringen van de betrokken partijen?
 • Welke resultaten zijn eruit gekomen?

Rob Tips, zorginkoper GRZ, ELV en Wijkverpleging CZ Groep, Eefje Perlot, manager ZZG Herstelcentrum

 

16.00 uur Einde programma, napraten tijdens borrel

Uw investering *

€ 355,- p.p.

Kortingen *

Collegakorting
Indien u en uw collega zich op dezelfde dag inschrijven, krijgt de tweede (en elke volgende) persoon een korting van
€ 35,- op de totale inschrijfkosten. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

Groepskorting
Wanneer u 5 personen gelijktijdig inschrijft is de 5e persoon gratis. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.  Maak de aanmelding in orde via deze e-mail.

Inschrijven

U kunt zich niet meer via het online-registratieformulier aanmelden. Mocht u nog willen deelnemen, dan kunt u zich op de dag zelf bij de locatie registreren.

Annuleringsvoorwaarden *

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de studiedag brengen wij €50,- administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

ARISTO AMSTERDAM

Ligt naast station Sloterdijk en er is een parkeergarage (betaald)

Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam
tel.: 020-6860886

 

Navigatieadres
Tempelhofstraat 2
1043 EC Amsterdam

 

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving.