Loading Events
Geriatrische Revalidatiezorg

Geriatrische Revalidatiezorg

 • 09 oktober '19
 • Ede
 • Accreditatie aangevraagd
 • Print

Landelijke studiedag 'Geriatrische Revalidatiezorg'

Woensdag 9 oktober 2019

Waar staat de geriatrische revalidatiezorg anno 2019 en waar is  ruimte voor verbetering?
Hoe maken we GRZ toekomstbestendig?

Tijdens deze studiedag is er aandacht voor belangrijke knelpunten en praten deskundige sprekers u bij over recente ontwikkelingen zoals eHealth, het meetplan en de wisselende triage.

Wie ontmoet u tijdens de studiedag Geriatrische Revalidatiezorg

Deze bijeenkomst is bedoeld voor specialisten ouderengeneeskunde, revalidatieartsen, GZ psychologen, gedragsdeskundigen, huisartsen, klinisch geriaters en andere medisch specialisten, paramedici, verpleegkundigen en managers in de ouderen-, thuiszorg en chronische zorg, voor zorgverzekeraars en beleidsmakers.

Bekijk ook onze andere studiedagen

Accreditatiebureau Cluster 1 (ABC1): 5 punten

 • Huisartsen
 • Specialisten ouderengeneeskunde
 • Artsen voor verstandelijk gehandicapten

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register: 4 punten

 • Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
 • Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen
 • Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
 • Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
 • Verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 4 punten

 • Scholing Geriatrie-Gerontologie
 • Scholing Revalidatie

ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici): 4 punten

 • Algemene nascholing

Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA): 4 punten

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF): 4 punten

 • Kwaliteitsdeel

Nederlandse Vereniging Klinisch Geriaters ( NVKG): 4 punten

Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Programma landelijke studiedag ‘Geriatrische Revalidatiezorg’

 

9.30 uur Ontvangst en registratie

 

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
 • Kaders van de dag
 • Inventarisatie vragen en verwachtingen deelnemers

Ellen Vreeburg, specialist ouderengeneeskunde bij Vivium Naarderheem in Naarden, tevens voorzitter raad van toezicht bij Verenso

 

10.15 uur Ontwikkeling zorginhoud GRZ in Nederland

Q-Consult Zorg heeft in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van de zorginhoud GRZ met als doel op hoofdlijnen de ontwikkelde zorginhoud voor de GRZ in kaart te brengen, in de context van de doorontwikkeling van de zorg voor kwetsbare groepen. De resultaten, conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van dit onderzoek zijn een handreiking naar het veld voor verdere ontwikkeling van de (beschrijving van) zorginhoud GRZ en worden tijdens deze lezing gepresenteerd.

Laurens van den Bosch, adviseur, Q-Consult Zorg
Marijn Lardinois, adviseur, Q-Consult Zorg

11.00 uur Ochtendpauze

 

11.30 uur eHealth in de GRZ: veelbelovend en innovatief of niet zinvol en ingewikkeld?

De algemene verwachting is dat eHealth een grote rol gaat spelen in de zorg van de toekomst. Ook binnen de GRZ biedt eHealth zeer waarschijnlijk veel mogelijkheden tot verbeteren van de kwaliteit van de behandeling. Echter, implementatie van eHealth in de GRZ blijkt in de praktijk vaak lastiger dan gedacht. In deze sessie zal op basis van beschikbare literatuur besproken worden wat we weten over usability, feasibility en effectiviteit van eHealth bij ouderen en wat dat voor de GRZ zou kunnen betekenen. Tegelijkertijd is het interessant om te inventariseren welke toepassingen reeds binnen de GRZ gebruikt worden. Voorafgaand aan het congres ontvangt u daarom een korte vragenlijst waarmee wij zullen inventariseren welke eHealth toepassingen reeds in de praktijk worden ingezet en wat uw ervaring daarmee is. De uitkomsten van deze inventarisatie zullen tijdens deze sessie worden besproken.

Leonoor van Dam van Isselt, specialist ouderengeneeskunde en senior onderzoeker LUMC

12.10 uur Triëren: streng of beter?

Toen GRZ in Nederland werd ingevoerd, betekende triage “het vaststellen of revalidatie voor de betreffende cliënt mogelijke en wenselijk was.” Door de hervormingen in de ouderenzorg is triage verbreed naar het adviseren van passende zorg voor kwetsbare ouderen met sub-acute functionele achteruitgang. Met de huisarts, de medisch specialist of de arts van de Spoed Eisende Hulp (SEH) wordt –soms onbewust- over triage meegedacht bij het regelen van opnames. Voor deze brede triage is geriatrische expertise nodig en een uitstekende samenwerking tussen alle betrokkenen. Hoe goed gaat triage eigenlijk in Nederland?

Aafke de Groot, Specialist ouderengeneeskunde Vivium Naarderheem, docent en onderzoeker

12.45 uur Lunchpauze

 

13.45 uur  Meten in de Geriatrische revalidatie: een bureaucratische rompslomp of toch een zinvolle exercitie?

Arno Doornebosch en Ewout Smit geven een interactieve workshop over meten in de geriatrische revalidatie, waarin zij al uw vragen over meten en het gebruik van meetinstrumenten in de Geriatrische Revalidatie gaan beantwoorden. De workshop bestaat uit een mix van theoretische als praktische zaken rondom meten. Daarnaast presenteren zij de laatste zaken rondom het Meetplan Geriatrisch revalidatie en de eerste wetenschappelijke resultaten, die hieruit voort zijn gevloeid.

Arno Doornebosch , coördinator Geriatrische Revalidatie UNC-ZH LUmc en Ewout Smit, specialist ouderengeneeskunde & senior-onderzoeker  Vivium zorggroep & Amsterdam UMC (locatie VUmc)

 

14.45 uur Korte pauze

 

15.00 uur U kunt kiezen uit sessie A of B.

 

A. Pilot Triage-en diagnoseperiode tijdelijk verblijf, een goede doorontwikkeling? (Reeds volgeboekt!)
 • Wat zijn de resultaten van de tussentijdse evaluatie?

Een interactief gesprek met de zaal over de plek van het eerstelijnsverblijf in de (acute) keten, de samenhang van doelgroepen binnen de GRZ en hoe men vindt dat de het tijdelijk verblijf in de toekomst het beste kunnen benutten en welke stappen we dan moeten nemen om hier te komen.

Frederieke de Kaste, medisch adviseur, medisch advies en innovatie Zilveren Kruis en Margot Stevens, beleidsontwikkelaar ELV/GRZ Zilveren Kruis

 

 

B. Ontwikkelingen GRZ
 • Wat is er nu aan aanbod en wat is het toekomstperspectief?

Ellen Vreeburg, specialist ouderengeneeskunde bij Vivium Naarderheem in Naarden en docent kaderopleiding geriatrische revalidatie van Gerion/VUmc Amsterdam

 

15.45 uur Einde programma, napraten tijdens borrel

Schrijf u in voor de landelijke studiedag ‘Geriatrische Revalidatiezorg’

Inschrijven
U kunt zich niet meer via het online-registratieformulier aanmelden. Mocht u nog willen deelnemen, dan kunt u zich op de dag zelf bij de locatie registreren.

Uw investering *

€ 355,- p.p

Kortingen *

Collegakorting
Indien u en uw collega zich op dezelfde dag inschrijven, krijgt de tweede (en elke volgende) persoon een korting van
€ 35,- op de totale inschrijfkosten. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

Groepskorting
Wanneer u 5 personen gelijktijdig inschrijft is de 5e persoon gratis. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.  Maak de aanmelding in orde via deze e-mail.

Strippenkaart

Koop een strippenkaart en profiteer tot € 120,- per deelname. Voor meer informatie, klik hier.

Annuleringsvoorwaarden *

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de studiedag brengen wij €50,- administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

Reehorst in Ede

De studiedag ‘Geriatrische Revalidatie Zorg’ vindt plaats bij:

Hotel en Congrescentrum de ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717LM EDE

 

EdeReeHorst ligt in Ede, centraal in Nederland. Op slechts 250 meter afstand van treinstation Ede-Wageningen en op 5 min. rijden vanaf de A12 en de A30.

Openbaar vervoer

Vanaf station Ede-Wageningen loopt u in enkele minuten naar de ReeHorst: Loop het perron af en neem uitgang zuidzijde (linksaf onderaan de trap) en wandel rechtdoor, u treft de ReeHorst aan uw rechterzijde.

 

Auto

Download hier de routebeschrijving

Vanuit richting UTRECHT / ARNHEM:

Vanaf de A12 neemt u de afslag Ede/Wageningen (afrit 24). Volg Ede en vervolgens de ANWB borden “ReeHorst”.

Vanuit richting DEN BOSCH / NIJMEGEN:

Vanaf de A50 (richting Arnhem) neemt u de A12 richting Utrecht. Vervolgens neemt u de afslag Ede/Wageningen (afrit 24). Volg Ede en vervolgens de ANWB borden “ReeHorst”.

Vanuit richting AMERSFOORT:

Vanaf A1 (richting Barneveld) neemt u de A30 tot afrit Ede. Sla linksaf Richting Ede, 2e afslag Ede rechtsaf. Volg vanaf hier de ANWB borden “ReeHorst”.

Vanuit richting ZWOLLE / APELDOORN:

Via de A50 (richting Arnhem) volgt u op knooppunt Grijsoord de A12 richting Utrecht. Neem de afslag Ede/Wageningen (afrit 24). Volg Ede en vervolgens De ANWB borden “ReeHorst”.Binnendoor vanuit

APELDOORN:

U kunt vanaf de N304 de borden richting Ede volgen. Rij in Ede alsmaar rechtdoor en volg de ANWB borden “ReeHorst”.

Ons terrein biedt 700 parkeerplaatsen. De kosten zijn € 7,- per dag.