Loading Events
Gedragsproblemen bij LVB - VOLGEBOEKT - HERHAALD OP 11 APRIL

Gedragsproblemen bij LVB – VOLGEBOEKT – HERHAALD OP 11 APRIL

Interactieve studiedag 'Gedragsproblemen bij LVB' - Wegens succes herhaald!

dinsdag 19 december 2017
Van reactief naar proactief interveniëren

Veel escalaties of problematisch gedrag (agressie, automutilatie of andere extreme uitingen van sociaal-emotionele stress) bij LVB-cliënten met multi-problematiek hoeven niet te ontstaan als je ze in een vroeg stadium herkent en er adequaat op in kunt spelen. Er is veel behoefte aan praktische kennis over hoe je dit in praktijk kunt doen.

Wat levert deze bijeenkomst u op?

U leert hoe u in plaats van reactief proactief kunt interveniëren. In verschillende werkvormen reiken we handvatten aan om een goede begeleidingsrelatie op te bouwen en escalaties te voorkomen. U krijgt informatie, inzicht en praktische tips om direct mee aan de slag te gaan.

Doelgroep

Begeleiders, hulpverleners en andere professionals in de jeugd- en volwassenenzorg die werken met cliënten met een licht verstandelijke beperking, al dan niet met een verslavingsachtergrond

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 4 punten
 • Jeugdverpleegkunde
 • GGZ
 • Verstandelijk Gehandicapten Zorg

SKJ Register: 1 punt

 • Jeugdzorgwerkers
 • Pedagogen
 • Psychologen

Registerplein:

1 punt op voor de vrije ruimte voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen.
4 punten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde cliëntondersteuners (onder geaccrediteerde scholing).
en deze scholing geldt als één geaccrediteerde training voor bij Registerplein geregistreerde gezinshuisouders.

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen. Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Programma

9.30 uur Ontvangst en registratie
10.00 uur Opening en welkom

10.15 uur Cliënt en contextfactoren in relatie tot gedragsproblemen

Gedragsproblemen kunnen een grote impact hebben op de persoon die het gedrag laat zien, maar ook op diens omgeving. Onderzoek laat zien dat deze omgeving tegelijkertijd een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van gedragsproblemen. Voorbeelden en mechanismen die hieraan ten grondslag liggen zullen besproken worden
Petri Embregts, bijzonder hoogleraar Academische werkplaats Leven met een verstandelijke beperking, Tranzo, Tilburg University

11.00 uur Koffiepauze

11.30 uur Proactieve interventies vanuit analyse

Binnen de zorg wordt geregistreerd via middelen en maatregelen wanneer situaties zich voordoen of handelingen verricht worden vanuit crisis. Deze registratie wordt omgezet naar een beeld over agressie, incidenten en ongevallen. Door deze meldingen te gebruiken voor het opstellen van een analyse, risicotaxatie en oorzaak-boom verwerf je inzichten die je kunt gebruiken voor pro-actieve interventies door het team. Hierdoor kan de werkvloer risicovolle situaties direct oppakken en verminderen. Deze bijdrage helpt u dit vormt te geven.
Björn Canfijn, coördinator en trainer Careflex Opleiden

12.15 uur Lunchpauze
MIDDAGPROGRAMMA

13.00 uur Middagprogramma

In het middagprogramma bieden we interactieve en inspirerende workshoprondes aan. U volgt in totaal twee workshops. De workshops duren 75 minuten en tussendoor is er een half uur pauze. Op het registratieformulier kunt u uw keuze aangeven. Maximaal 25 deelnemers per workshop

Workshop A

Sterker dan de Kick

Middelengebruik en verslavingsproblematiek heeft sterke invloed op het gedrag, zeker bij mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Sterker dan de kick is een training om mensen met een LVB en verslavingsproblematiek te motiveren tot gedragsverandering. Tijdens deze workshop wordt nader ingegaan op deze training, waarbij zowel de theoretische achtergronden kort besproken worden als de inhoud van de training. Ook worden praktische tips gegeven
Noud Frielink en Luciënne Heerkens, Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking, Tranzo, Tilburg University

Workshop B

Omgaan met zelfbeschadiging en suïcidaliteit bij LVB

Een kwart van de mensen met een licht verstandelijke beperking heeft – net zoals een kwart van de algemene bevolking – ooit eens overwogen om een eind aan zijn of haar leven te maken. Mensen met een verstandelijke beperking doen echter twee tot drie maal vaker daadwerkelijk echt een poging dan de algemene bevolking. Daarnaast komt zelfbeschadigend gedrag vijf tot zes maal zo vaak voor bij onze doelgroep. Tijdens de workshop leert u zowel over de theoretische achtergrond als over de inhoud van de training. Daarnaast krijgt u enkele tips en tricks wat betreft het omgaan met zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag bij LVB
Charlotte Botermans, psycholoog/behandelcoördinator bij MFC de Paladijn, Yulius

Workshop C: VOLGEBOEKT!

Vroegtijdige proactieve gedragssignalering (VPG)

Iedereen voelt emoties en laat dit zien in zijn voorkomen. Als we in staat zijn dit in al zijn subtiliteit te signaleren, kunnen we in grote lijnen bepalen hoe het een cliënt vergaat. Door middel van VPG is het mogelijk om menselijke emoties en het daaraan verbonden gedrag zo snel mogelijk te signaleren. Ook als praten (even) niet mogelijk is. Ook leert VPG u om gedrag uit de context te herkennen. Gedrag uit de context is gedrag van cliënten, dat duidelijk anders is dan normaal in de gegeven situatie. Vervolgens is het erg interessant om iets te gaan doen met dat waargenomen gedrag. Anders blijft het slechts bij een waarneming. VPG leert u :

 • Herkennen van emoties bij de ander (van subtiel naar overduidelijk)
 • Herkennen van emotioneel gedrag bij de ander (van subtiel naar overduidelijk)
 • Herkennen van gedrag uit de context
 • Communicatie met gezichtsherkenning en lichaamstaal
 • Herkennen van uw eigen gedrag richting de ander
 • Proactie omtrent waargenomen (risicovol) gedrag

Martijn van Agtmaal, directeur EgelAcademie en Gijsbert Roseboom, directeur Trifier

Workshop D

Mentale veerkracht

In de dagelijkse praktijk zorgen stressvolle situaties (bij dreigend en destructief gedrag) voor onveilige situaties. Door de mentale veerkracht te verbeteren en te werken vanuit de juiste afstemming kunnen situaties op een adequatere manier worden aangegaan. Mentale veerkracht is een onderdeel van de competenties die hulpverleners nodig hebben bij complex gedrag. Mentale veerkracht vergroot het vertrouwen in het eigen handelen van de hulpverleners. Tijdens deze workshop verkrijgen de deelnemers inzicht in de toolkit om mentale veerkracht te ontwikkelen. De tools visualisatie, doelen stellen, focus, gedachtencontrole en energiemanagement zullen hierbij aan bod komen.
Marieke Wilbers-Houtappels, trainer en zorgmedewerker Careflex Zorggroep en Tessa van der Linden, trainer Careflex Zorggroep

16.00 uur Afsluiting, napraten tijdens borrel

Kosten *

De kosten voor het bijwonen van deze bijeenkomst bedragen € 340,00 p.p.

Aanmelden

Deze bijeenkomst is volgeboekt. U kunt zich aanmelden voor de herhaling op 11 april 2018.

Annuleringsvoorwaarden *

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de bijeenkomst brengen wij € 50,00 administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

Routebeschrijving

STADSCAFÉ DE OBSERVANT

Stadhuisplein 7
3811 LM Amersfoort
tel.: 033-4451654

Kijk voor een routebeschrijving op www.observant.nl/