Loading Events
Forensische Zorg

Forensische Zorg

13e landelijke studiedag Forensische Zorg

Woensdag 15 mei 2019
Continuiteit van zorg in justitieel kader en forensisch vakmanschap

Het forensisch veld is in voortdurend in beweging. Er zijn veel initiatieven om de kwaliteit en continuïteit van de forensische zorg te verbeteren. Het Leids Congres Bureau organiseert voor de 13e maal een landelijk congres voor het forensisch veld over actuele ontwikkelingen in onderzoek en praktijk, waarbij we dit jaar kijken naar forensisch vakmanschap en continuïteit.

Wie ontmoet u tijdens de studiedag Forensische Zorg?

Deze studiedag is bedoeld voor beleidsmakers en professionals in het forensisch domein:

Managers en medewerkers van Forensische en Penitentiaire Psychiatrische Centra, Forensisch Psychiatrische Klinieken en Afdelingen, penitentiaire inrichtingen, zorgaanbieders in de GGZ, reclassering, verslavingszorg, Dienst Justitiële Inrichtingen, gemeentelijke instellingen, veiligheidshuizen en politie. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Voor de studiedag Forensische Zorg is bij de volgende verenigingen accreditatie verkregen:

  • Kwaliteitsregister V&V (scholing GGZ, justitiële verpleegkunde en SPV): 5 punten

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.

Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Ochtendprogramma studiedag Forensische Zorg

 

9.30 uur Ontvangst en registratie

 

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter

Dike van de Mheen, voorzitter Tranzo Wetenschappelijk Centrum voor Zorg en Welzijn en hoogleraar Transformaties in de zorg, Tilburg University

10.30 uur Deskundigheidsbevordering en ontwikkeling vakmanschap van professionals in het veld

Het vakmanschap van professionals is voorwaardenscheppend voor het op een efficiënte en effectieve wijze inzetten van (therapeutische) interventies en daarmee het voorkomen van terugval van patiënten in delictgedrag. De Forensische Leerlijn draagt bij aan deskundigheidsbevordering van forensische (zorg)professionals.
Ruud van der Horst, wetenschappelijk adviseur/projectleider EFP

 

11.00 uur Vragen, aansluitend koffiepauze

 

11.45 uur Continuïteit in de Forensische zorgketen

Continuïteit van forensische zorg is een thema dat de laatste jaren sterk in de belangstelling staat. Gezien de complexiteit van de doelgroep is continue zorg en begeleiding na forensische behandeling essentieel om terugval in delicten, (zelf)destructief, of overlastgevend gedrag te voorkomen.
Een inventarisatie in het kader van het programma Kwaliteit Forensische Zorg geeft aan wat hebben professionals eigenlijk nodig hebben om dit te kunnen realiseren.
Vivienne de Vogel, lector Werken in Justitieel Kader HU en onderzoeker De Forensische Zorgspecialisten

 

12.30 uur Lunchpauze

 

Middagprogramma met parallelsessies

 

13.30 uur Ronde 1, u kunt kiezen tussen A en B

 

Sessie A. Ketenveldnorm voor de levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg

De veldnorm beoogt een sterke verbetering te realiseren in de zorg voor cliënten met gevaarlijk gedrag als gevolg van een psychische stoornis en/of een verstandelijke beperking die geen strafrechtelijke titel (meer) hebben. De levensloopfunctie maakt het mogelijk dat professionals zo lang als nodig betrokken kunnen blijven bij de patiënt. Zo kunnen zij een mogelijke terugval tijdig signaleren en de zorg en begeleiding naar een hoger niveau opschalen.
Dirk Dijkslag, beleidsadviseur Transfore & overvloedcoördinator Dimence Groep en Sophie Koek, criminoloog met geruime ervaring in de forensische zorg, nu als business developer verbonden aan Fivoor

Sessie B. Samenwerking rondom cliënten binnen ForFACT

Naast het multidisciplinaire team van ForFACT zijn veelal verschillende partijen betrokken bij één cliënt. Hoe zorgen zij voor een goede samenwerking?
Wie draagt waar, wanneer verantwoordelijkheid voor en hoe stem je dat af? Hoe wordt er omgegaan met privacy en informatiedeling?
Wat zijn de ervaringen met ketensamenwerking binnen ForFACT de Waag?
Johan Buurke, systeem-therapeut en Marina Kreek, Gz-psycholoog team ForFACT de Waag

14.30 uur Pauze, wisseling sessies

 

15.00 uur Ronde 2, u kunt kiezen tussen C en D

 

Sessie C. Forensisch vakmanschap: wat werkt? Hoe we een beheersmatige manier van begeleiden in de klinische forensische psychiatrie achter ons kunnen laten.

Sociotherapeutisch milieu, presentiebenadering, uitgangspunten, competenties en voorwaarden
Petra Schaftenaar, onderzoeker, ontwikkelaar, docent en interimmanager Metis zorg, voorheen verbonden aan Inforsa (onderdeel van Arkin) en auteur ‘Contact gezocht: relationeel werken en het alledaagse als werkzame principes in de klinische forensische zorg’ (proefschrift).

Sessie D. Forensisch werken met mensen met een lichte verstandelijke beperking: inzetten van eigen ervaringen

Ervaringen van mensen met een LVB ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag in de forensische zorg
Kim van den Boogaard, post-doc onderzoeker Academische Werkplaats leven met een verstandelijke beperking Tranzo, Tilburg University

16.00 uur Einde programma, napraten tijdens borrel

 

Schrijf u in voor de landelijke studiedag Forensische Zorg

U kunt zich niet meer via het online-registratieformulier aanmelden. Mocht u nog willen deelnemen, dan kunt u zich op de dag zelf bij de locatie registreren.

Uw investering *

€ 355,- p.p

Kortingen *

Collegakorting

Indien uw collega zich op dezelfde dag inschrijft, krijgt deze tweede (en elke volgende) persoon een extra korting van €35,- op de totale inschrijfkosten. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

Groepskorting
Wanneer u 5 personen gelijktijdig inschrijft is de 5e persoon gratis. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding. Maak de aanmelding in orde via deze e-mail.
Strippenkaart

Koop een strippenkaart en profiteer tot € 120,- per deelname. Voor meer informatie, klik hier.

Annuleringsvoorwaarden *

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de studiedag brengen wij €50,- administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

De studiedag Forensische Zorg vindt plaats bij De Observant, Amersfoort

Stadhuisplein 7
3811 LM Amersfoort
tel.: 033-4451654

 

Kijk voor een routebeschrijving op www.observant.nl