Loading Events
Drugs | NPS

Drugs | NPS

 • 29 oktober '19
 • Amsterdam
 • Accreditatie
 • Print

5e landelijke studiedag Drugs | NPS

Dinsdag 29 oktober - Amsterdam
Actuele info over effecten en verslaving partydrugs, GHB en NPS

Het gebruik van partydrugs en andere stimulerende middelen neemt nog steeds toe. Afgelopen jaren zijn in Europees verband maar liefst 241 nieuwe middelen geregistreerd. Terwijl organisaties onder invloed zijn van bezuinigingen, wordt de middelenmarkt alleen maar complexer. We gaan in op algemene trends en ontwikkelingen en meer specifiek op crystal-meth en GHB-verslaving.

Kunt u niet aanwezig zijn op 29 oktober? Op dinsdag 17 maart bieden wij dezelfde studiedag nogmaals aan, dit keer in Utrecht. U bent dan ook van harte welkom!

Wie ontmoet u tijdens de studiedag Drugs | NPS?

Professionals werkzaam in de GGZ, verslavingszorg, justitiële inrichtingen, GGD en de SEH. Tevens is deze studiedag bedoeld voor preventiewerkers, beleidsmakers en medewerkers bij de politie, EHBO en grote evenementen en festivals.

Accreditatie Landelijke Studiedag Drugs | NPS

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 4 punten

 • Ambulancezorg
 • GGZ
 • Justitiële Verpleegkunde
 • Kwaliteitsregister V&V
 • Register Zorgprofessionals
 • SPV
 • Zorgprofessionals – Ambulancechauffeurs

 

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR): 4 punten

 • Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
 • Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen
 • Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
 • Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
 • Verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen

 

SKJ: 4 punten

 • Categorie informeel leren

Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN): 4 punten

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

NB. Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten van geaccrediteerde nascholing buiten hun vakgebied halen.

Ochtendprogramma studiedag Drugs

 

9.30 uur Ontvangst en registratie

 

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter

Ton Nabben, criminoloog Universiteit van Amsterdam

10.15 uur Update: Actuele cijfers en trends
 • Wat zijn de ontwikkelingen in de markt en het gebruik van nieuwe psychoactieve stoffen?
 • Belangrijkste uitdagingen waar we voor staan

Daan van der Gouwe, drugsonderzoeker programma Drug Monitoring & Policy Trimbos-instituut

10.55 uur Gelegenheid voor vragen

 

11.10 uur Pauze

 

11.40 uur Middelengebruik in maatschappelijke context
 •  De maatschappelijke rol van middelen en middelengebruik en de opkomst van Nieuwe Psychoactieve Stoffen
 • Wat betekent dit voor ontwikkeling (preventie)beleid, voorlichting en hulpverlening?

de oorspronkelijke spreker, Charles Dorpmans, is wegens langdurige ziekte en tot zijn grote spijt helaas niet in staat deze bijdrage zelf te verzorgen. Ton Nabben verzorgt in zijn plaats een lezing over ‘(De)normalisering Drugs in perspectief’.

 

12.00 uur Gelegenheid voor vragen

 

12.15 uur Lunchpauze

 

Middagprogramma met parallelsessies

 

13.15 uur RONDE 1, keuze uit A of B

 

A. Therapeutische toepassingen van psychedelica

Sinds een aantal jaar vindt een heropleving plaats van klinisch onderzoek naar therapeutische toepassingen van psychedelica zoals psilocybine en lsd, maar ook mdma en ketamine. Waar staan we nu, en hoe ver zijn we al? In deze presentatie worden de verschillende middelen geintroduceerd, en gaan we dieper in op wat bekend is over de veiligheid, en risico’s van deze middelen. Er is telkens meer bewijs dat dat deze middelen ook therapeutische potentie hebben. Deze presentatie geeft een overzicht van recent en toekomstig onderzoek naar het gebruik van deze middelen in de geestelijke gezondheidszorg en gaat dieper in op het behandel-concept ‘psychotherapie ondersteund door psychedelica’.

Joost Breeksema is directeur van Stichting OPEN en PhD-onderzoeker naar psychedelica in de behandeling van GGZ-aandoeningen.

 

B. Methamfetamine (‘Crystal meth’) in Nederland

In specifieke seksnetwerken van de gayscene groeit het gebruik van methamfetamine wereldwijd. Daarbij springt vooral de opkomst van het injecteren van het middel (slammen) in het oog. De laatste jaren groeit het aantal homomannen die als gevolg van chemsex afglijdt en zowel sociaal-maatschappelijk als met hun gezondheid in problemen komt. Wat is de meerwaarde van het gebruik van methamfetamine tijdens de seks, wat zijn vaak genoemde gezondheidsklachten en welke interventies zijn er? Ervaringsdeskundige Sjef Pelsser vertelt zijn verhaal.

Leon Knoops, chemsex expert en veldwerker Mainline en Sjef Pelsser, collega en ex-gebruiker

14.15 uur Korte pauze en wisseling sessies

 

14.45 uur RONDE 2, keuze uit C of D

 

C. GHB gebruik en afhankelijkheid

Incidenten door GHB gebruik duiken regelmatig op in de media, verder kenmerkt de groep afhankelijke gebruikers zich door een complexe problematiek en snelle terugval. In deze sessie krijgt uit de laatste stand van zaken rond het middel GHB op het gebied van: gebruik, schadelijkheid, bejegening en behandeling.

Harmen Beurmanjer, onderzoeker NISPA/Novadic-kentron en hoofddocent Verslaving GZ-opleiding RINO Zuid/RCSW

 

D. Preventie en voorlichting: gebruik partydrugs door mensen met een LVB

Preventie en voorlichting aan jongeren met een lichte verstandelijke beperking; wat maakt hen zo kwetsbaar en wat vraagt dit van onze aanpak? Welke praktische tools zijn voor handen?
Rieneke Geerlings, trainer en coach, sociale media expert, middelengebruik-trainer en persoonlijk begeleider op een LVB-woongroep bij LeekerweideGroep

15.45 uur Einde parallelsessies, plenaire afsluiting in de hoofdzaal
16.10 uur Borrel

Schrijf u in voor de landelijke studiedag Drugs | NPS

Inschrijven 29 oktober 2019
U kunt zich niet meer via het online-registratieformulier aanmelden. Mocht u nog willen deelnemen, dan kunt u zich op de dag zelf bij de locatie registreren.

 

Kunt u niet aanwezig zijn op 29 oktober? Op dinsdag 17 maart bieden wij dezelfde studiedag nogmaals aan, dit keer in Utrecht. U bent dan ook van harte welkom!

Inschrijven 17 maart 2020

Uw investering *

€ 340,- p.p

Kortingen *

Collegakorting

Indien uw collega zich op dezelfde dag inschrijft, krijgt deze tweede (en elke volgende) persoon een extra korting van €25,- op de totale inschrijfkosten. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

Groepskorting
Wanneer u 5 personen gelijktijdig inschrijft is de 5e persoon gratis. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding. Maak de aanmelding in orde via deze e-mail.

Strippenkaart

Koop een strippenkaart en profiteer tot € 120,- per deelname. Voor meer informatie, klik hier.

Annuleringsvoorwaarden *

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de studiedag brengen wij €50,- administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

De studiedag Drugs | NPS vindt plaats in

ARISTO AMSTERDAM

Ligt naast station Sloterdijk en er is een parkeergarage (betaald)

 

Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam
tel.: 020-6860886

 

Navigatieadres
Tempelhofstraat 2
1043 EC Amsterdam

 

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving.