Loading Events
Dementie: omgaan met onbegrepen gedrag

Dementie: omgaan met onbegrepen gedrag

6e landelijke studiedag 'Dementie: Omgaan met onbegrepen gedrag'

Dinsdag 19 juni 2018

Geschat wordt dat bij ruim 80% van de mensen met dementie onbegrepen gedrag voorkomt. Dit beïnvloedt zowel de kwaliteit van leven voor de cliënt als de belasting voor de zorgprofessional en mantelzorger. Om het onbegrepen gedrag te kunnen verminderen is inzicht in dit gedrag onmisbaar.

Tijdens deze studiedag krijgt u inzicht in oorzaken en gevolgen van dementie, handvatten om het onbegrepen gedrag te beïnvloeden en hoort u over initiatieven in Nederland die zich richten op het verminderen van onbegrepen gedrag.

U ontmoet

(wijk-) Verpleegkundigen, verzorgenden, maatschappelijk werkers, geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, geriatrie psychologen, teamleiders en management binnen de ouderenzorg en alle anderen die geïnteresseerd zijn in dementie.

Verpleegkundig Specialisten Register: 5 punten


Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 5 punten

 • Dementieverpleegkundige
 • Geriatrie-Gerontologie
 • Praktijkverpleegkundige
 • Wijkverpleegkundige


ABC1: 5 punten

 • Huisartsen
 • Specialisten Ouderengeneeskunde
 • Arts voor Gehandicaptenzorg

 

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.

NB. Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten van geaccrediteerde nascholing buiten hun vakgebied halen.

Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Ochtendprogramma

9.30 uur Ontvangst en registratie

 

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
 • Introductie Dementie: omgaan met onbegrepen gedrag
 • Inventarisatie vragen en verwachtingen deelnemers

Marian Adriaansen, lector Innovatie in de Care (gericht op zorgtechnologie en kwetsbare ouderen) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

 

10.30 uur Beter af met minder: verminderen (onjuist) gebruik van psychofarmaca

Tachtig procent van de bewoners in verpleeghuizen vertoont onbegrepen gedrag. Vaak is dat een reden voor het gebruik van psychofarmaca. Dit wil men graag terugdringen omdat bekend is dat deze middelen beperkt werkzaam zijn en er bijwerkingen kunnen optreden.
Zestien Nederlandse verpleeghuizen nemen deel aan een studie om het (onjuist) gebruik van psychofarmaca terug te dringen. Zorgverleners geven hierbij zelf aan waar zij tegenaan lopen in de omgang met onbegrepen gedrag – en kiezen vervolgens gezamenlijk, onder begeleiding van een coach, voor een interventie die passend is voor hun verpleeghuis. Zodoende wordt gehoopt dat zorgverleners zich ondersteund voelen bij het verminderen van (onjuist) psychofarmaca gebruik.

 • Hoe pakken zij dit aan? Wat zijn de ervaringen?

Claudia Groot Kormelinck, promovenda en projectleider RID studie (Reduction of Inappropriate psychotropic Drug use in nursing home residents with dementia) UMCG afdeling Ouderengeneeskunde

 

11.00 uur Gelegenheid voor vragen

 

11.10 uur Koffiepauze

 

11.40 uur Stijgen in het brein

Ons brein kent vier verschillende niveau’s die het waarnemen en gedrag beïnvloeden. Bij mensen met dementie wordt het denkende brein minder goed bereikt waardoor veel gedrag voortkomt uit het emotionele brein.

 • Hoe werken deze breinniveau’s?
 • Welke invloed hebben de breinniveau’s op onbegrepen gedrag?
 • Wat kunt u als professional doen om een cliënt met dementie te laten stijgen in het brein?

Paul Jansen, directeur Anneke van der Plaats Foundation

 

12.20 uur Gelegenheid voor vragen

 

12.30 uur Lunchpauze

Middagprogramma met keuzesessies

 

13.15 uur Ronde I. U kunt kiezen uit sessie A of B.

 

A. Met oog voor elkaar

Persoonsgerichte zorg wordt steeds belangrijker gevonden. Door inzicht in de behoeften van de cliënt kun je het welbevinden van de cliënt vergroten maar kan eveneens de kans op onbegrepen gedrag afnemen. Hoe krijgt u inzicht in de behoeften van de cliënt met dementie?
Dementia Care Mapping (DCM) is een observatiemethode die hier inzicht in kan geven. Daarnaast heeft DCM niet alleen oog voor de cliënt maar ook voor het welbevinden van de professional.

 • Tijdens deze workshop leert u hoe DCM werkt, hoe u dit kunt toepassen en wat de voor- en nadelen hiervan zijn voor de cliënt en voor u als professional.

Aukje Post, eigenaar van trainings- en adviesbureau Menske B.V. & Claudia van der Velden, wetenschappelijk medewerker Ouderen Trimbos-instituut

 

B. Op zoek naar 10 verschillen

Onbegrepen gedrag kun je beïnvloeden. Om dit te kunnen doen is het belangrijk om de momenten waarop het onbegrepen gedrag plaatsvindt te analyseren. Nog belangrijker is om oog te hebben voor de momenten waarop het onbegrepen gedrag juist niet wordt vertoont. Zo kunt u erachter komen wat de verschillen zijn in deze situaties en momenten zo beïnvloeden dat onbegrepen gedrag zo min mogelijk wordt getriggerd.

 • Tijdens deze workshop zult u aan de hand van casuïstiek oefenen met het herkennen van aspecten die van invloed kunnen zijn op onbegrepen gedrag.

Jan van der Hammen, trainer en mede eigenaar Ervarea, leren door beleven

 

14.15 uur Korte pauze

 

14.30 uur Ronde II. U kunt kiezen uit sessie C of D.

 

C. Vederlicht contact

Apathisch gedrag komt veel voor bij mensen met dementie. Wederkerig contact is dan ook niet vanzelfsprekend. De Veder Contact Methode bouwt voort op de ontdekking dat theatraal communiceren kan helpen om contact te krijgen met mensen die apathisch gerag vertonen. De nadruk ligt hierbij vooral op de dagelijks terugkerende zorgmomenten.

 • Tijdens deze sessie hoort u meer over de achtergrond, werkwijze, effecten en ervaringen met de Veder Contact Methode.

Maria Reina, algemeen directeur Theater Veder & een verpleegkundige die werkt met de Veder Contact Methode

 

D. Help ik ben mezelf niet meer

Het gedrag van mensen met dementie kan ingrijpend veranderen. Voor cliënten en mantelzorgers kan dit voor veel onrust zorgen. De Sociale Benadering Dementie biedt handvatten om cliënten en hun naasten bij te staan in hun gedragsveranderingen door zich te richten op de constante wisselwerking tussen het medische, psychologische en sociale domein. Vragen die aan bod komen zijn: Er verandert iets in mijn (fysiek), hoe ga ik ermee om (coping-adaptie) en hoe bepaalt het mijn sociale relaties (sociale context, samenleving, sociale inclusie)?

 • Tijdens deze workshop krijgt u inzicht in hoe de sociale benadering dementie u kan helpen in het bijstaan van cliënten en hun mantelzorgers bij de gedragsverandering ten gevolgen van dementie.

Margje Mahler, algemeen Directeur Leyhoeve Zorg bij Woonlandschap de Leyhoeve, eigenaar Kennis door verbinding en psycholoog in de ouderenzorg 

 

15.30 uur Theatrale afsluiting

U zult ervaren wat theater met uw cliënt kan doen.

Acteurs van Theater Veder

 

16.15 Einde programma, napraten tijdens borrel

Uw investering *

€ 340,- p.p.

Kortingen *

Collegakorting
Indien u en uw collega zich op dezelfde dag inschrijven, krijgt de tweede (en elke volgende) persoon een korting van
€ 25,- op de totale inschrijfkosten. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

Groepskorting
Wanneer u 5 personen gelijktijdig inschrijft is de 5e persoon gratis. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.  Maak de aanmelding in orde via deze e-mail.

Aanmelden
U kunt zich niet meer via het online-registratieformulier aanmelden. Mocht u nog willen deelnemen, dan kunt u zich op de dag zelf bij de locatie registreren.

Annuleringsvoorwaarden *

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de studiedag brengen wij €50,- administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaardenvan toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

ARISTO AMSTERDAM

Ligt naast station Sloterdijk en er is een parkeergarage (betaald)

Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam
tel.: 020-6860886

 

Navigatieadres
Tempelhofstraat 2
1043 EC Amsterdam

 

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving.