Loading Events
Cultuursensitieve ouderenzorg

Cultuursensitieve ouderenzorg

2e landelijke studiedag 'Cultuursensitieve ouderenzorg'

Woensdag 31 januari 2018

Nederland vergrijst waardoor de vraag naar ouderenzorg zal toenemen. Ook de migranten die in de jaren ’60 naar Nederland zijn gekomen zullen een beroep gaan doen op zorg. Er zullen dus steeds meer ouderen met een andere culturele achtergrond behoefte hebben aan zorg. Dit betekent dat de zorgsector zich moet instellen op cultuursensitief werken.
Tijdens deze studiedag worden er, aan de hand van wetenschappelijke inzichten en initiatieven uit de praktijk, handvatten geboden om cultuursensitief te werken als professional maar ook hoe uw organisatie zich hierin kan ontwikkelen.

Doelgroep

(wijk-) Verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, verzorgenden, maatschappelijk werkers, management binnen de ouderenzorg en alle anderen die geïnteresseerd zijn in cultuursensitieve ouderenzorg.

Verpleegkundigen (Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals): 5 punten
 • Scholing Complementaire Zorg
 • Scholing Geriatrie-Gerontologie
 • Scholing Praktijkverpleegkunde
 • Scholing Wijkverpleegkunde

 

Specialisten ouderengeneeskunde (ABC1):5 punten

 • Nascholing Cluster 1

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen. Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Ochtendprogramma

9.30 uur Ontvangst en registratie
10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
 • Kader van de dag
 • Inventarisatie van de deelnemers

Chandra Verstappen, expert diversiteit Pharos
Lees hier het interview met de dagvoorzitter

10.20 uur Ouder worden en zorg: hoe kijken migrantenouderen hier tegenaan?

De visie op ouder worden en zorg verschilt tussen culturen. Ook bij ouderen zelf.

 • Hoe kijken oudere migranten aan tegen ouder worden en zorg? Welke invloed heeft dit op hun zorgvraag en zorggebruik?
 • Wat is de beleving en werkwijze van mantelzorg in cultureel verschillende groepen in Nederland? En wat is de rol van de professional daarbij?

Carolien Smits, lector Innoveren met Ouderen Windesheim

 

11.00 uur Gelegenheid voor vragen

 

11.10 uur Koffiepauze

 

11.30 uur Eenzaamheid

Eenzaamheid komt tot twee keer vaker voor bij oudere migranten dan bij autochtone ouderen.

 • Wat zijn de oorzaken en gevolgen hiervan?
 • Hoe herken je eenzaamheid? En hoe kun je dit verminderen?

Theo van Tilburg, hoogleraar sociologie en sociale gerontologie Vrije Universiteit Amsterdam

12.05 uur Gelegenheid voor vragen

12.15 uur Tal van initiatieven

Er is in Nederland een groeiend aantal woonzorg- initiatieven van en voor oudere migranten. Waar gaat het goed en waar kan het beter?

  • Lessons learned en tips voor het verbeteren van voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn aan oudere migranten.

Yvonne Witter, adviseur Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

12.50 uur Gelegenheid voor vragen

 

13.00 uur Lunchpauze

Middagprogramma met keuzesessies

 

13.45 uur Ronde I. U kunt kiezen uit sessie A of B.

 

A. Culturele competentie

Cultuursensitief werken begint bij jezelf. Moed, ethisch bewustzijn en reflectie op het eigen handelen zijn voorwaarden voor cultureel competente zorgverlening. Wanneer werk je cultuursensitief en wat betekent dit voor de houding en het gedrag van de professional?

 • Aan de hand van wetenschappelijke inzichten wordt uitgelegd en geoefend met het verkrijgen van culturele competentie.

Inge Goorts, Projectleider/adviseur Gezondheid Statushouders Pharos

 

B. De toegankelijke zorgorganisatie

Zorgondernemers moeten steeds meer rekening houden met verschillende culturen binnen hun organisatie. Zij krijgen steeds meer patiënten met diverse culturele achtergronden en ook de samenstelling van het personeel wordt, gelukkig, steeds diverser. Dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee.

 • Hoe word je een toegankelijke zorgorganisatie?
 • Hoe stem je het zorgaanbod af op cliënten met diverse culturele achtergronden?
 • Hoe kun je op de werkvloer de diversiteit binnen je organisatie managen?

Fatma Kaya, projectleider bij diversiteitsprojecten, partner bij Kaya Concept en ervaringsdeskundige als mantelzorger

 

14.45 uur Korte pauze, sessiewisseling

 

15.00 uur Ronde II. U kunt kiezen uit sessie C of D.

 

C. Van kortsluiting naar ont-moeten naar verbinding

Om elkaar echt te kunnen ont-moeten (= niet moeten = graag willen) en te begrijpen, is er verbinding tussen de zorgprofessional en de cliënt nodig. Voor verbinding is effectieve communicatie nodig. Communiceren is echter meer dan vragen en antwoorden. Een van de belangrijkste aspecten bij communicatie is verdiept luisteren.

 • Tijdens deze sessie zal er geoefend worden met verdiept luisteren.

Jos Artz, oprichter VARIIS en ArtzAdvies, auteur van ‘De Blauwe Biotoop’

 

D. Cultuursensitieve consultatie

Cultuursensitief werken vergt enerzijds een specifieke houding en manier van communiceren van zorgprofessionals. Anderzijds betekent het ook dat er in zorgorganisaties beleid is en dat er in teams specifieke intervisies plaatsvinden. Deze workshop gaat over de opzet en uitvoering van consultaties, waarmee reeds aanwezige cultuursensitieve kennis en inzichten actief met elkaar gedeeld kunnen worden.

Cor Hoffer, socioloog en antropoloog, zelfstandig trainer en onderzoeker

 

16.00 uur Einde programma, napraten tijdens borrel

Kosten*

De kosten bedragen € 340,00 p.p.

Inschrijven

U kunt zich niet meer via het online-registratieformulier aanmelden. Mocht u nog willen deelnemen, dan kunt u zich op de dag zelf bij de locatie registreren.

Annuleringsvoorwaarden*

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de studiedag brengen wij €50,00 administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

ARISTO UTRECHT

Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht
tel.: 088 230 1030

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving.