Loading Events
Complexe ouderenzorg

Complexe ouderenzorg

 • 23 januari '18
 • Amsterdam
 • Print

9e LANDELIJKE STUDIEDAG 'COMPLEXE OUDERENZORG'

Dinsdag 23 januari 2018 - Aristo Amsterdam
Achtergrond

Zowel de overheid als de zorgsector krijgt te maken met een stijgend aantal ouderen met meerdere (chronische) aandoeningen. Steeds meer verschillende zorgverleners moeten betrokken worden in het complexe zorgproces van kwetsbare ouderen. Dit vereist goede samenwerking en communicatie. Met name in de eerste lijn zijn de kwetsbare ouderen een aandachtspunt: men wil voorkomen dat de kwetsbare ouderen op de SEH terechtkomen of te lang in het ziekenhuis moeten blijven.

Tijdens de 9e editie van de studiedag ‘Complexe Ouderenzorg’ verkennen we inzichten naar het onderzoek over ervaren knelpunten in het zorgproces van de kwetsbare ouderen. Er wordt daarnaast uitgebreid aandacht besteed aan de samenwerking in de eerste lijn. In de middag worden nieuwe werkwijzen en zorgmodellen gepresenteerd voor een lang en aangenaam leven van kwetsbare ouderen.

Doelgroep

Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, praktijkondersteuners en managers in de ouderen-, thuiszorg en chronische zorg, zorgverzekeraars en beleidsmakers.

Accreditatie

Verpleegkundigen (Kwaliteitsregister V&V): 4 punten

 • Scholing Wijkverpleegkunde
 • Scholing Praktijkverpleegkunde
 • Scholing Geriatrie-Gerontologie

Verpleegkundig specialisten (Verpleegkundig Specialisten Register): 4 punten
Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde (ABC1): 5 punten

Bewijs van deelname

Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Programma

9.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Introductie door de dagvoorzitter

  • Kaders van de dag
  • Inventarisatie deelnemers en verwachtingen
  • Gezondheid en welzijn van kwetsbare ouderen

Robbert Gobbens, lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen Hogeschool Inholland en Zonnehuisgroep Amstelland

10.30 uur Meldactie ‘Ouderen met een kwetsbare gezondheid’

23 organisaties hebben de handen ineen geslagen om een stevige basis te leggen voor de zorg en ondersteuning van ouderen met een kwetsbare gezondheid. Aan ouderen, hun naasten en hun zorgverleners is gevraagd wat hun ervaringen zijn, welke knelpunten zij ervaren en welke ideeën ze hebben voor verbetering. Welke inzichten heeft het onderzoek opgeleverd en wat kan ermee gedaan worden?
Corrien van Haastert, senior beleidsmedewerker Patiëntenfederatie Nederland

11.05 uur Vragen
11.15 uur Pauze

11.45 uur LESA Zorg voor kwetsbare ouderen

Meer ouderen met multimorbiditeit en meer zorgverleners rond dezelfde oudere vergen een gecoördineerde samenwerking tussen betrokken zorgverleners. Daarom brengen het NHG en de V&VN gezamenlijk de Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA): Zorg voor kwetsbare ouderen uit. De LESA richt zich op afspraken tussen huisartsen (en hun team) en wijkverpleegkundigen (en hun team). Hoe is de samenwerking tot stand gekomen, wat is ermee verbeterd en waar worden nog knelpunten gezien?
Germieke Quist, lid van de werkgroep LESA Zorg voor kwetsbare ouderen en bestuurslid V&VN Geriatrie & Gerontologie

12.30 uur Vragen
12.45 uur Lunchpauze
MIDDAGPROGRAMMA MET KEUZESESSIES

13.45 uur Ronde I. U kunt kiezen uit sessie A of B.

A. Even Buurten

Even Buurten is een aanpak, waarbij de buurt en professionals samen met kwetsbare ouderen naar de zorgbehoefte van ouderen kijken. De buurt biedt vervolgens passende ondersteuning door middel van ‘sleutelfiguren’. Tijdens deze sessie krijgt u handvatten mee om te werken met dit concept.
Marleen Goumans, programmadirecteur kenniscentrum Zorginnovatie Rotterdam University of Applied Sciences

B. Reablement

Bij reablement (het weer kunnen) worden mensen geholpen om voor zichzelf te zorgen, op basis van de wensen en behoeften van de persoon zelf. Reablement is holistisch van aard en gericht op alle facetten van het leven. Het vereist creativiteit en een integrale aanpak om iemand te helpen om voor zichzelf te zorgen, maar het vergroot het levensplezier, vermindert behoefte aan zorg en kost minder. In Denemarken is reablement zelfs bij wet vastgelegd. Tijdens deze sessie wordt de basis van reablement getoond en gaan deelnemers in gesprek over hoe deze werkwijze in de praktijk kan worden geïmplementeerd
Joke Koers, praktijkverpleegkundige gespecialiseerd in complexe ouderenzorg en dementie, en adviseur / consulent eerstelijnszorg
Kirsten Tinneveld Madsen, oprichter Stichting Maak Burger Meester

14.45 uur Korte pauze, sessiewisseling

15.00 uur Ronde II. U kunt kiezen uit sessie C of D.

C. SamenOud: ‘Anders denken, anders doen’

SamenOud is een preventief en proactief zorgmodel voor thuiswonende ouderen. Een ouderenzorg team onder leiding van de huisarts organiseert samenhangende zorg voor alle thuiswonende ouderen. De zorgintensiteit wordt afgestemd op hun risicoprofiel. Doel is dat ouderen zo lang als mogelijk en wenselijk thuis kunnen blijven wonen. Onderzoek laat, ook op de lange termijn, gunstige uitkomsten zien. U krijgt tijdens deze sessie inzicht in het model en u hoort de effecten daarvan.
Klaske Wynia, onderzoeker Integrated Care Universitair Medisch Centrum Groningen

D. Zorg en ondersteuning vanuit het perspectief van ouderen

De afgelopen jaren zijn er verschillende initiatieven in gang gezet om ouderen die risico lopen om kwetsbaar te worden, of mogelijk al kwetsbaar zijn, proactief op te sporen. Deze initiatieven, die vallen onder de noemer “vroegsignalering”, zijn opgezet vanuit de gedachte dat een preventief aanbod of proactieve inzet van zorg en ondersteuning (verdere) problemen kan oplossen, uitstellen of voorkomen. We weten dat de manier waarop vroegsignalering wordt georganiseerd niet altijd goed aansluit bij de wensen en behoeften van ouderen. Vinden ouderen vroegsignalering nodig? Wat kunnen zij zelf bij zorg- en welzijnsprofessionals aankaarten, en waarbij is proactieve opsporing meer gewenst? Wat denken professionals dat ouderen belangrijk vinden? U hoort tijdens deze bijdrage wat de wensen, behoeften en mogelijkheden van ouderen zijn, en hoe zorg en ondersteuning hierop kunnen worden afgestemd.
Simone de Bruin, senior onderzoeker bij de afdeling Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie, Centrum voor Voeding, Preventie en Zorg, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

16.00 uur Einde programma, napraten tijdens borrel

Uw inverstering*

€ 355,00 p.p.

Inschrijven

U kunt zich niet meer via het online-registratieformulier aanmelden. Mocht u nog willen deelnemen, dan kunt u zich op de dag zelf bij de locatie registreren.

Annuleringsvoorwaarden*

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de studiedag brengen wij €50,00 administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

Routebeschrijving

ARISTO AMSTERDAM

Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam
tel.: 020-6860886

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving.