Loading Events
Beweging en valpreventie voor ouderen

Beweging en valpreventie voor ouderen

2e landelijke studiedag 'Beweging en Valpreventie voor Ouderen'

Donderdag 5 april 2018

Ongeveer één op de drie nog thuiswonende ouderen valt minstens éénmaal per jaar. Ouderen in woonzorgcentra vallen tot drie keer meer dan de thuiswonende ouderen. Dat beweging de belangrijkste valpreventie is, is wel duidelijk. Hoe zorgen we ervoor dat ouderen minder vaak vallen en op welke manier kan beweging worden ingezet?

Deze studiedag biedt handvatten op het gebied van valpreventie en bevat verschillende beweeginitiatieven. Daarnaast besteden we aandacht aan de vernieuwde valrichtlijn, kwaliteit van beweging en u krijgt antwoord op de vraag hoe weerstand omgezet kan worden in motivatie.

Doelgroep

Paramedici, verpleegkundigen, praktijkondersteuners en managers in de ouderen-, thuiszorg en chronische zorg, zorgverzekeraars en beleidsmakers, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde.Ook andere geïnteresseerden zoals klinisch geriaters en andere medisch specialisten, zijn van harte welkom.

Accreditatiebureau Cluster 1 (ABC1): 5 punten
Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten

 • Nascholing Cluster1

 

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 5 punten

 • Scholing Geriatrie-Gerontologie

 

Accreditatiebureau KNGF5 punten

 • Algemeen fysiotherapeut
 • Geriatriefysiotherapeut

 

ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)4,5 punten

 • Algemene nascholing

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.

NB. Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten van geaccrediteerde nascholing buiten hun vakgebied halen.

Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Ochtendprogramma

9.30 uur Ontvangst en registratie

 

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
 • Korte inleiding op het programma
 • Kaders van de dag
 • Inventarisatie vragen en verwachtingen deelnemers

Frits Oosterveld, lector Gezondheid en Bewegen Saxion

 

10.20 uur Valrichtlijn

Welke nieuwe aanvullingen zijn er in de evidence-based richtlijn over de preventie van valincidenten bij ouderen en op welke manier kunnen we dit toepassen in de praktijk?

Ellen Smulders, wetenschappelijk onderzoeker afdeling revalidatie Radboudumc en hoofddocent master Geriatric Physical Therapy Avans+ Breda

 

10.50 uur Tijd voor vragen

 

11.00 uur Koffiepauze

 

11.25 uur Meten en bevorderen van kwaliteit beweging

Om achteruitgang in mobiliteit vroegtijdig op te sporen en active ageing te bevorderen hebben we goede instrumenten en maten nodig om mobiliteit te kwantificeren. Een mogelijke aanpak hiertoe is de focus op de kwaliteit van bewegen. Hoe goed iemand beweegt kan zowel op functioneel niveau (wat kan hij), activiteitenniveau (wat doet hij), en op perceptueel niveau (wat denkt hij dat hij kan) bepaald worden. Technologische ondersteuning kan helpen om de kwaliteit van het bewegen te meten en te bevorderen.

Mirjam Pijnappels, hoogleraar Mobiliteit bij Veroudering afdeling Bewegingswetenschappen Vrije Universiteit

 

11.50 uur Weerstand omzetten in motivatie: hoe doe je dat?

Veel professionals hebben te maken met ouderen die bewegen onprettig vinden en soms ronduit weigeren. Hoe vind je de reden van de weerstand en hoe zet je ‘m om naar motivatie?
Een presentatie met veel tips om in de praktijk te brengen.

Rogier van Oosten geriatriefysiotherapeut Radboudumc

 

12.15 uur Tijd voor vragen

 

12.25 uur Lunchpauze met GPS wandeling

 

13.25 uur De omgeving in beweging

Het project BEZIG heeft als doel dat de patiënt in het ziekenhuis meer in beweging komt. De eerste stap is een goede monitoring van het bewegen, die via het elektronisch patiëntendossier voor alle zorgprofessionals toegankelijk is. Een ander onderdeel van het project betreft de inzet van mantelzorgers. Ook het opnieuw inrichten van de ‘woonomgeving’ van de patiënt is een manier om de stap naar bewegen laagdrempeliger te maken.

 • Wat kunnen we leren van BEZIG: ervaringen en resultaten?
 • Wat zouden we in de toekomst nog kunnen inzetten?

Jaap Dronkers, onderzoeker lectoraat Innovatie en beweegzorg Hogeschool Utrecht en fysiotherapeut/onderzoeker ziekenhuis Gelderse Vallei

 

Middagprogramma met keuzesessies

 

14:00 uur Ronde I. U kunt kiezen uit sessie A of B.

 

A. Verliezen van tanden is verlies mobiliteit?

Onderzoek heeft aangetoond dat er een relatie is tussen het verlies van tanden en kiezen en problemen met de mobiliteit (balans, loopsnelheid en meer fracturen als gevolg van vallen).

 • Feiten en cijfers
 • Hoe kunnen we hier in de praktijk op inspelen?

Gert-Jan van der Putten, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg Zorggroep Amaris en senior onderzoeker afdeling Orale functieleer Radboudumc

 

B. Beweegkansen zien en invullen

Binnen de ADL liggen veel activeringsmogelijkheden. In deze sessie krijgt u antwoorden op vragen als:

 • Waar liggen die beweegkansen?
 • Welke rol hebben de verzorgende en beweegprofessional?
 • Wat vraagt het en wat levert het op?
 • Wat is er nodig om morgen een start te maken?

Erik Spiegelenberg, beweegspecialist Nijha Expertisecentrum

 

15.00 uur Korte pauze, sessiewisseling

 

15.15 uur Ronde II. U kunt kiezen uit sessie C of D.

 

C. Samen Bewegen: een integrale aanpak voor kwetsbare ouderen

In 2017 is de eerste pilot ‘Samen Bewegen ’ van start gegaan in Numansdorp. Aan deze pilot werkten verschillende disciplines mee, elk vanuit een specifieke rol. Ouderen die meegedaan hebben zijn stuk voor stuk positief; voelen zich zekerder in bewegen en hebben nieuwe vriendschappen gesloten. Vertrouwen is in deze aanpak het sleutelwoord. De aanpak wordt in 2018 doorontwikkeld.

Judith Bouwmeester, adviseur publieke gezondheid GGD Zuid-Holland Zuid en Chantal Kenens, epidemiologisch onderzoeker GGD Zuid-Holland Zuid

 

D. Kennismaken met twee preventie projecten

In twee keer 30 minuten maakt u kennis met verschillende preventie initiatieven

Passieve en actieve monitoring in alarmering: een nieuwe technologie om ouderen met dementie te ondersteunen in het langer zelfstandig en veilig thuis wonen. In deze sessie maakt u kennis met de nieuwe technologie en hoort u de ervaringen van een praktijkmedewerker.

Daan van Dooren, business Lead KPN Vitaal, CUBES by KPN en een professional uit de praktijk

 

Dansen met de Granny HipHop+ crew: Hiphop+ is een beweeginitiatief van Sportief Plus om beweging bij ouderen te stimuleren op een swingende manier. Het dansen op Hip Hop muziek wordt combineert met actief bewegen. De erkende valpreventiecursus In Balans ligt aan de basis van het hiphop+ project.

Robin Hazebroek, docent en projectmanager HipHop+ Sportief Plus

 

16.15 uur Einde programma, napraten tijdens borrel

Uw investering *

De kosten voor het bijwonen van deze studiedag bedragen € 355,00 p.p.

Inschrijven

U kunt zich niet meer via het online-registratieformulier aanmelden. Mocht u nog willen deelnemen, dan kunt u zich op de dag zelf bij de locatie registreren.

Annuleringsvoorwaarden*

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de studiedag brengen wij €50,00 administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

ARISTO AMSTERDAM

Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam
tel.: 020-6860886

 

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving.