Loading Events
Bedrijfsvoering in de VVT instellingen

Bedrijfsvoering in de VVT instellingen

Wint u de wedstrijd tussen kosten en opbrengsten?

In de serie: Zorgmanagement Updates

Veertig procent van de VVT-instellingen heeft geen rendabele exploitatie. Met name de intramurale zorg van steeds zwaardere indicatiestellingen drukken op de personele- en huisvestingskosten. De diverse vergoedingsstromen en uw kosten zijn vaak in onbalans. Waar zitten voor u als bestuurder van een VVT-instelling de openingen?

Op deze dag krijgt u in kort bestek tien aanbevelingen van deskundige sprekers over de moderne zorgorganisatie waaronder nieuwe technieken en financiële inzichten.

U ontmoet

U ontmoet veel collega-bestuurders en managers van instellingen in de verpleging, verzorging en thuiszorg.

Dit programma bevat vijf studie-uren. Wij voorzien alle deelnemers van een bewijs van deelname.

Ochtendprogramma

10.00 uur Ontvangst met koffie

 

10.30 uur Opening: Zorg voor morgen

Hoe ziet de wereld van verzorging en verpleging eruit over 20 jaar en hoe kunt u daarop inspelen?

 • De cliënt bepaalt straks zelf zijn netwerk, woonsituatie en zorgbehoefte
 • Uw rol verandert door meer passende zorg en technologieën
 • Nieuwe mengvormen van wonen en verzorging
 • Hoe komen we aan 70.000 nieuwe verpleegkundigen?

ALINE POOLEN; bestuurslid ActiZ en bestuurder ZorgAccent

 

11.10 uur Moderne zorgorganisaties

Hoe ziet uw organisatie er straks uit en wat is dan uw rol?

 • Nieuwe managementmodellen, centraal geleid; vrije teams; ketenorganisatie
 • Kwaliteitskader, kwaliteitsplan, toezicht en nieuwe privacy regels
 • ICT-ontwikkelingen zoals Value Based en E-Health

Afbeeldingsresultaat voor erwin winkelERWIN WINKEL; Winkel Healthcare Management en Fluent

11.50 uur Zorgtechniek en Robotisering

Zorgtechniek en robotisering ondersteunen straks uw werk, verbaas u!

 • Zorg op afstand en ICT-ondersteuning met big data
 • Sociale-, service- en bewegingsrobots, tal van toepassingen in de zorg; zoals voor operaties, mobiliteit en persoonlijke verzorging etc.

Afbeeldingsresultaat voor erwin de vlugtERWIN DE VLUGT; lector zorgtechnologie Haagse Hogeschool en TU Delft

12.30 uur Lunchpauze

 

Middagprogramma

 

13.15 uur Lessen voor een rendabele exploitatie van VVT-instellingen
 • Uit de jaarverslagen van 380 VVT-instellingen blijkt dat 40% van de instellingen (m.n. boven 10 mln. omzet) niet positief draait. U krijgt het rapport van Verstegen en Intrakoop hierover. Met name de zwaardere indicatiestelling, de huisvestingskosten en de “vaste” personeelskosten drukken zwaar.
 • Landelijke kengetallen voor uw omzet- en kostengroepen
 • Vergoedingsstromen zoals Wlz en ZvW vaak in onbalans met uw kosten
 • Ontwikkelingen in ICT zoals Value Based Health en E-Health
 • Privacy en gegevensuitwisseling

Afbeeldingsresultaat voor anno nijholt quarijnANNO NIJHOLT; voorzitter FiZi/VVT en bestuurder Quarijn

Met aanvullend de ervaringen van GIJSBERT VAN HERK; bestuurder Humanitas

14.30 uur Korte theepauze
15.00 uur We ontvangen HUGO BORST

Hugo kent u van zijn boek ACH MOEDERTJE; zijn relaas over het wel en wee van zijn demente moeder in haar woongroep. Met Zorgpact Rotterdam en Scherp op ouderenzorg pleiten zij o.a. voor de inschakeling meer verzorgenden van niveau 1 en 2.

Gerelateerde afbeeldingHUGO BORST

Afbeeldingsresultaat voor gijsbert van herkmet aanvulling en ervaringen van GIJSBERT VAN HERK, bestuurder Humanitas

16.00 uur Afsluiting en borrel

 

Alle deelnemers krijgen:
Het boek ACH MOEDERTJE van Hugo Borst en JAARVERSLAGENANALYSE 2017 Sectorrapport VVT van Verstegen accountants en adviseurs en Intrakoop

Uw investering *

€ 445,- p.p. inclusief consumpties.

Kortingen *

Beroepsvereniging:
Leden van beroepsverenigingen van managers in de zorg (zoals NVTZ, NVZD, VMZ, FiZi, ActiZ) mogen deelnemen met een extra korting van € 50,- onder vermelding van uw vereniging.

Inschrijven

Annuleringsvoorwaarden*

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de bijeenkomst brengen wij € 50,-administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

ARISTO UTRECHT

Ligt naast station Lunetten en er is gratis parkeergelegenheid (beperkt)

Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht
Tel: 088 – 230 10 30

 

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving