Loading Events
Angst en Trauma bij LVB

Angst en Trauma bij LVB

Landelijke studiedag Angst en Trauma bij LVB

Donderdag 19 september 2019

Ruim 10% van de mensen met een lichte verstandelijke beperking heeft last van serieuze angstklachten. Dit varieert van faalangst en paniekstoornissen tot gegeneraliseerde angststoornissen en fobieën. Ook trauma’s komen bij deze doelgroep veel vaker voor.
Tijdens deze studiedag delen we kennis en handvatten m.b.t. de etiologie, diagnostiek en behandeling van angst en trauma. Daarnaast staan we stil bij de invloed van de emotionele beschikbaarheid van de professional op de cliënt.

Wie ontmoet u tijdens de studiedag Angst en trauma bij LVB?

Begeleiders, psychologen, (ortho-)pedagogen en anderen met interesse in angst en trauma bij mensen met een lichte verstandelijke beperking.

Registerplein: 4,5 punt

 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Psychodiagnostisch Werkenden
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker

NIP/NVO:

 • K&J/OG herregistratie: 5 punten
 • K&J/OG opleiding – behandeling: 1,5 punt
 • K&J/OG opleiding – diagnostiek: 1 punt

SKJ: Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals mogen door NIP/NVO geaccrediteerde scholing indienen voor herregistratie.

Register Vaktherapie (RV): 5 punten

 • Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd

 

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.

Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

9.30 uur Ontvangst en registratie

 

10.00 uur Angst, een angststoornis of een trauma?

Angst en traumagerelateerde klachten komen bij mensen met een LVB waarschijnlijk vaker voor dan we denken. Waarom vermoeden we dat? Wanneer spreken we eigenlijk van angst, een angststoornis of trauma? En herkennen we angst bij mensen met een LVB wel goed genoeg?

Carmen van Bussel, orthopedagoog, GZ-psycholoog, EMDR-therapeut (VEN) voor mensen met een verstandelijke beperking en CCE-consulent

 

10.25 uur Emotionele ontwikkeling

Dankzij onderzoek bij ernstig verwaarloosde of mishandelde kinderen weten we dat vroege traumatische ervaringen kunnen leiden tot blijvende afwijkingen in de ontwikkeling van de biologisch stresssystemen en de hersengebieden die bijdragen aan de regulatie van aandacht, cognitie en emotie. Naarmate kinderen ouder worden zullen deze afwijkingen steeds duidelijker zichtbaar worden in het gedrag. Hoewel hier naar nooit systematisch onderzoek gedaan is, is het aannemelijk dat veel jongeren met een LVB vanaf hun vroegste jeugd traumatische ervaringen hebben gehad en dat deze ervaringen hebben geleid tot ernstige problemen in hun emotioneel en cognitief functioneren.

U krijgt een overzicht van de neurale en biologische processen die een rol spelen bij vroege verwaarlozing en mishandeling en wat hiervan de gevolgen kunnen zijn voor de latere ontwikkeling. Ook zal de vraag beantwoord worden of er vanuit deze kennis perspectief is op behandeling voor deze doelgroep.

Lex Wijnroks, universitair hoofddocent Orthopedagogiek: Cognitieve & Motorische Ontwikkelingsproblemen

 

11.10 uur Koffiepauze

 

11.30 uur Herziene richtlijn Diagnostiek van Angst en Gedragsproblemen bij Mensen met een Verstandelijke Beperking
Hoe verhouden angst en gedragsproblemen zich tot elkaar? Wat staat er in de richtlijn en hoe is de richtlijn te gebruiken?
Aan de hand van casuïstiek zal de herziene richtlijn Diagnostiek van Angst en Gedragsproblemen bij Mensen met een Verstandelijke Beperking worden toegelicht.
Addy Pruijssers, ontwikkelaar richtlijn, GZ-psycholoog en behandel coördinator bij PPC Zaanstad

 

12.30 uur Lunchpauze

 

13.15 uur Biofeedback bij angst en trauma

U maakt kennis met twee biofeedback methodieken om stress te verminderen (Muse) en emotieregulatie bevorderen (Dojo) bij mensen met een LVB.

In Dojo leren cliënten technieken om hun emoties te reguleren en bewust te zijn van hun eigen lichaam door emoties die worden opgewekt door de game. Muse richt zich op het verminderen van trauma gerelateerde klachten door middel van ontspanning.

 • Beide interventies worden gedemonstreerd en u hoort wat de praktijkervaringen hiermee zijn.

Angela Schuurmans, onderzoeker bij Pluryn, samen met een behandelaar van Pluryn

 

14.00 uur Psychotrauma

Hoe manifesteren trauma gerelateerde klachten zich bij mensen met een VB en hoe kan PTSS bij deze groep worden gediagnosticeerd?
Aan de hand van videobeelden wordt gedemonstreerd hoe EMDR PTSS en andere trauma- en stressorgerelateerde klachten kan opheffen. Ook wanneer er sprake is van comorbiditeit.
Liesbeth Mevissen, orthopedagoog, klinisch psycholoog, psychotraumatherapeut NTvP en EMDR supervisor bij Trajectum, gepromoveerd op onderzoek naar PTSS bij mensen met een VB

 

14.45 uur Pauze

                              

15.00 uur KINGS-LVB

KINGS-LVB (Kind In Gezond Systeem) is een intensieve klinische traumabehandeling voor gezinnen waar een (of meer) van de gezinsleden een LVB heeft.

 • Wat maakt KINGS-LVB anders dan andere traumabehandelingen voor LVB? En waarom werkt dit zo goed?
 • Wat is de opbouw van de module en hoe ziet het er inhoudelijk uit?

Aan de hand van beeld- en filmmateriaal krijgt u een compleet beeld van KINGS-LVB.

Marjolein Evers is orthopedagoog, GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut i.o. en EMDR practitioner bij Ambiq & Lisette de Vries, orthopedagoog-generalist en cognitief gedragstherapeut bij Accare

 

15.45 uur Discussie en afsluiting

               

16.00 uur Borrel

U kunt zich niet meer via het online-registratieformulier aanmelden. Mocht u nog willen deelnemen, dan kunt u zich op de dag zelf bij de locatie registreren.

 

Uw investering *

€ 340,- p.p.

Kortingen *

Collegakorting
Indien u en uw collega zich op dezelfde dag inschrijven, krijgt de tweede (en elke volgende) persoon een korting van
€ 25,- op de totale inschrijfkosten. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

Groepskorting
Wanneer u 5 personen gelijktijdig inschrijft is de 5e persoon gratis. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.  Maak de aanmelding in orde via deze e-mail.

Strippenkaart

Koop een strippenkaart en profiteer tot € 120,- per deelname. Voor meer informatie, klik hier.

Annuleringsvoorwaarden *

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de studiedag brengen wij €50,- administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

De landelijke studiedag Angst en trauma bij LVB vindt plaats in

ARISTO AMSTERDAM

Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam
tel.: 020-6860886

 

Navigatieadres
Tempelhofstraat 2
1043 EC Amsterdam

 

Kijk op www.aristo.nl voor een actuele routebeschrijving.