Home / Inspectie gaat handhaven op Wzd en Wvggz
Overgangsjaar voorbij

Inspectie gaat handhaven op Wzd en Wvggz

maandag 4 januari, 2021

Het overgangsjaar van de Wet zorg en dwang en de Wvggz wordt niet verlengd. Minister Tamara van Ark van Medische zorg schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd gaat handhaven als zorgaanbieders niet aan hun wettelijke verplichtingen voldoen.

 

De IGJ concludeert dat de implementatie van de wetten te langzaam gaat. Er zijn in de praktijk namelijk nogal wat hobbels. De minister erkent wel dat er nog een hoop te doen is rond deze wetten: ‘Belangrijke vraagstukken waar zorgaanbieders bij de implementatie van de Wzd tegenaan lopen zijn onder andere de ambulante toepassing en de samenloop van de Wzd en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Ook heeft COVID-19 flink druk gezet op de beschikbare tijd in dit overgangsjaar. Deze en andere onderwerpen zijn opgenomen in de vervolg-implementatieagenda zoals verderop in deze brief wordt toegelicht’. Maar ook zij ziet geen reden om het overgangsjaar te verlengen. Dit zou namelijk ‘mogelijk onduidelijkheid over de rechtspositie van de cliënt en voor het handelen van de professional met zich meebrengen’.

 

2021 is bestempeld tot implementatiejaar waarin verschillende disciplines gebruik moeten gaan maken van elkaars expertise en organisatiestructuur om de juiste opvang, plaatsing, behandeling en verzorging van cliënten te borgen.

 

ZonMw gaat de Wzd en Wvggz evalueren en verwacht eind 2021 de eerste fase van deze evaluatie afgerond te hebben. ‘In de wetsevaluatie van de Wvggz en Wzd staat de vraag centraal in hoeverre de wetsdoelen worden gerealiseerd of realiseerbaar zijn. Gezien het feit dat deze eerste wetsevaluatie reeds binnen twee jaar na de inwerkingtreding plaatsvindt, kan onderscheid worden gemaakt in de doelen die al gerealiseerd worden en de doelen die naar verwachting gerealiseerd kunnen worden’, aldus minister Van Ark.

 

Als professional is het dus belangrijk dat je de Wzd en Wvggz juist kunt toepassen. Zoals de minister al aangaf is vooral de samenloop van deze wetten een ingewikkeld onderdeel. Daarom hebben we een speciale masterclass ingericht waarin deze samenloop onder de loep wordt genomen.

 

Meer informatie over de masterclass Samenloop Wvggz-Wzd

Programmamanager Academie

Odile Vreeken


Notice: Undefined variable: accr in /var/www/vhosts/leidscongresbureau.nl/httpdocs/wp-content/themes/whitelabel/public/single-studydays.php on line 246