Home / 5 Belangrijkste veranderingen in Richtlijn Scheiding en Problemen van Jeugdigen
Herziene richtlijn

5 Belangrijkste veranderingen in Richtlijn Scheiding en Problemen van Jeugdigen

maandag 4 januari, 2021

Recente schattingen laten zien dat meer dan jaarlijks meer dan 80.000 kinderen in Nederland te maken krijgen met het uit elkaar gaan van de ouders. Scheiding is een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van problemen, met name wanneer een scheiding gepaard gaat met veel conflicten tussen ouders.

 

Dit voorjaar is de herziene Richtlijn Scheiding en Problemen van Jeugdigen gepubliceerd. Aanleiding van deze (versnelde) revisie is de toename van kennis, inzichten en aanpakken bij ouderlijke conflicten na scheiding. Er was vanuit de praktijk veel behoefte aan definiëring van scheidingen met een hoge mate van conflicten, instrumenten om deze te signaleren en passend hulpaanbod. Rondom deze ‘complexe’ scheidingen is sprake van veel vragen vanuit het werkveld. Daarnaast was er behoefte aan een update van juridische kennis rondom de ondersteuning van gezinnen na scheiding, en waren er vragen rondom het ouderschapsplan, zorg- en omgangsregelingen en ‘contactweigering’ bij kinderen na scheiding.

 

Al deze zaken, en meer, worden behandeld in de herziene richtlijn scheiding. Daarnaast bevat de onderbouwing hiervan een grondige update van kennis uit wetenschap en praktijk.

 

De vijf belangrijkste veranderingen in de nieuwe richtlijn
1. Complexe scheiding: omschrijving, definitie, kenmerken
2. Recente cijfers over kinderen na scheiding, inclusief gegevens over de gevolgen van scheiding en van complexe scheiding
3. Meer informatie over ‘normale’ ontwikkeling per leeftijdsfase en ontwikkelingsspecifieke gevolgen van scheiding
4. Wijzigingen in adviezen over contact- en omgangsregeling bij jonge kinderen en een update van kennis over ‘contactweigering’
5. Een update van het overzicht aan ondersteuning en hulpaanbod voor kinderen en voor ouders

 

Wil je meer weten over complexe scheidingen? Kom dan naar de studiedag Zorg bij (v)echtscheiding op 11 maart.

 

Meer informatie over de studiedag Zorg bij (v)echtscheiding

Programmamanager Academie

Odile Vreeken