Home / Op weg: verpleegkundige aanpak onbegrepen gedrag bij migranten met dementie
Op weg naar een verpleegkundige aanpak

Onbegrepen gedrag bij migranten met dementie

dinsdag 22 maart, 2022

De tekst van dit artikel is aangeleverd door het lectoraat Goed Leven met Dementie van Hogeschool Windesheim.

 

Onbegrepen gedrag komt regelmatig voor bij mensen met dementie in de thuissituatie. Het gaat om gedrag wat lijden geeft bij de persoon met dementie zelf of diens omgeving. Denk bijvoorbeeld aan veelvuldig roepen, seksueel ontremd gedrag, agressiviteit of juist heel passief gedrag. Wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie zijn de aangewezen zorgverleners om mensen met dementie en hun mantelzorgers te ondersteunen bij het omgaan met onbegrepen gedrag. Bestaande methoden hiervoor blijken echter niet goed toepasbaar bij mensen met dementie en een migratieachtergrond. In het project Op weg ontwikkelt het lectoraat Goed Leven met Dementie samen met hogeschool InHolland en de zorgorganisaties Carintreggeland en Cordaan een verpleegkundige methodiek voor het omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie en een migratieachtergrond in de thuissituatie.

 

Hiervoor werken de onderzoekers samen met mantelzorgers, wijkverpleegkundigen, casemanagers en thuisbegeleiders. Stap voor stap verkennen we met elkaar wat er nodig is om de doelgroep met een migratieachtergrond te ondersteunen bij het omgaan met onbegrepen gedrag. Zo hebben we geleerd dat het belangrijk is om aandacht te schenken aan een goede kennismaking tussen de verpleegkundige en de persoon met dementie en diens mantelzorger. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie en het verkennen van verwachtingen over en weer is zeker bij mensen met een migratieachtergrond van belang. Dit vraagt een open blik en nieuwsgierige houding van de zorgverlener. Het eerste deel van onze methodiek gaat hierop in. Verder helpen we met de methodiek om het gesprek over onbegrepen gedrag stap voor stap te voeren en samen tot een oplossing te komen.

 

Vanaf eind maart gaan medewerkers van Carintreggeland en Cordaan aan de slag met de nieuw ontwikkelde methodiek. We bespreken daarna geregeld met elkaar wat de methodiek oplevert en waar de medewerkers en mantelzorgers tegenaan lopen bij het toepassen ervan. Zo kunnen we de methodiek met elkaar verder aanscherpen. Naar verwachting is de methodiek begin 2023 klaar om verder verspreid te worden.

 

Wil je meer weten over dit project? Kijk dan eens of het online middagsymposium Dementie bij Migranten wat voor je is. Tijdens deze middag levert de projectleider, Leontine Groen – van de Ven, een bijdrage en kun je haar vragen stellen.

 

Klik hier voor informatie over het middagsymposium

 

Voor specifieke vragen over het project kun je rechstreeks terecht bij het lectoraat Goed Leven met Dementie van Hogeschool Windesheim.

Programmamanager Academie

Jackie van Wieringen