Home / Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021
Interview met Jacquelien Willemse, programmaleider Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021

Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021

donderdag 26 november, 2020

Het jaar 2021 is door het NOV (de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) uitgeroepen tot het nationaal jaar Vrijwillige Inzet. Centraal staat het thema ‘Mensen maken Nederland’. De bedoeling van dit thema is dat er meer mensen enthousiast worden over vrijwilligerswerk en dat een grotere diversiteit aan groepen aangesproken wordt om zich in te zetten voor een ander én voor de samenleving.

 

Een mooi initiatief waar we graag meer over horen. We stelden daarom enkele vragen aan Jacquelien Willemse, programmaleider Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021.

 

 

Hoe is het idee van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet ontstaan?

In 2001 was het internationale jaar van de vrijwilliger en in 2011 het Europese jaar. In de ALV van NOV van november 2018 is geopperd om van 2021 dan het nationaal jaar te maken. Daarover is met de achterban gesproken en daar was men wel voor in. Hierin wilde men wel een accentverschil met de voorgaande jaren, want die hadden eigenlijk alleen in het teken gestaan van het bedanken van vrijwilligers.

 

In het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet (zoals die dus officieel heet) is de focus gelegd op het betrekken van nieuwe gezichten bij vrijwilligerswerk. Want we zien dat er de nodige ambities zijn bij de verschillende organisaties, maar dat die wegens gebrek aan capaciteit geen invulling kunnen krijgen. Terwijl we ook weten hoe belangrijk het doen van vrijwilligerswerk in onze samenleving is, want het slaat bruggen tussen zoveel verschillende mensen met zoveel verschillende achtergronden.

 

Wie zijn hierbij betrokken?

Vanuit Vereniging NOV is er een aanvraag bij VWS gedaan om dit jaar in te richten. Hiervoor is een compact programmateam samengesteld en die is per april gestart. Vanuit dit team willen we vooral (vrijwilligers)organisaties zelf aan de slag zetten om van het momentum gebruik te maken om van het Nationaal Jaar een succes te maken.

 

Wat zijn de doelen met het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet?

We willen in het NJVI bereiken dat we meer nieuwe gezichten betrekken in het vrijwilligerswerk. Dat doen we door een landelijke publiekscampagne die lokaal kan worden ingezet, we willen organisaties helpen met hoe zij beter nieuwe gezichten kunnen betrekken, gaan aan de slag om ook ’toeleveranciers’ zoals bedrijven, onderwijs en dergelijke te activeren om hun maatschappelijke steentje bij te dragen en zorgen voor onderzoek dat meer inzicht geeft in succesfactoren bij matching tussen vrijwilliger en organisatie.

 

Wat zou jullie trots maken aan het eind van dit jaar?

We zouden ontzettend trots zijn als heel veel organisaties in het NJVI in staat zijn geweest het podium te pakken en over meer vrijwilligers beschikken of beschikbaar te maken dan ze gedacht zouden hebben, doordat ze anders zijn gaan kijken en in staat zijn om mensen waaraan ze eerder niet hadden gedacht, nu wel zien als mogelijke vrijwillige energie. Want Mensen maken Nederland … socialer, liever, kleurrijker, mooier en … Wat zou jij Nederland nog meer willen toewensen?

 

Ben je benieuwd wat het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet voor jou en jouw organisatie kan betekenen? Jacquelien vertelt er alles over tijdens de studiedag Zorgen met vrijwilligers.

 

Meer informatie over de studiedag Zorgen met vrijwilligers

Programmamanager Academie

Odile Vreeken

Artikelen

Wellicht ook interessant