Home / LVB en Psychiatrie – Mentrum Trace
LVB en Psychiatrie

Behandeling en diagnostiek bij Mentrum Trace

dinsdag 11 januari, 2022

Jolien Schölvinck werkt als psychiater bij Mentrum Trace, een transmuraal centrum voor LVB en psychiatrie. Wat is de visie en werkwijze van Trace?

 
Mentrum Trace is een transmuraal expertisecentrum voor volwassenen met (een vermoeden van) een lichte verstandelijke beperking (LVB) en psychiatrische problematiek. We bieden diagnostiek, behandeling, consultatie en deskundigheidsbevordering.
In het centrum werken wij multidisciplinair. Het team bestaat uit (sociaal-psychiatrisch) verpleegkundigen, groepsbegeleiders, psychologen, orthopedagogen, GZ-psychologen, arts-assistenten en psychiater Jolien Schölvinck. Ook werken wij nauw samen met ervaringsdeskundigen, psychomotore-beeldende en muziektherapeuten. Door optimale samenwerking tussen de cliënt, hun naasten, VGZ-instellingen en ggz kunnen we goede en efficiënte behandeling bieden.

 
Diagnostiek
Soms komt bepaald gedrag bij een cliënt met een verstandelijke beperking voort uit een psychiatrisch ziektebeeld. Of andersom: een psychiatrisch beeld is moeilijk te diagnosticeren vanwege (een vermoeden van) een verstandelijke beperking.
We bieden uitgebreide en grondige diagnostiek op zowel psychiatrisch als intellectueel en sociaal-emotioneel gebied. Doel is dat een juiste diagnose zorgt voor passende behandeling of verwijzing, zodat de cliënt direct op de juiste plaats de juiste zorg krijgt en met succes kan (blijven) wonen, werken en leren in zijn eigen omgeving.

 
Behandeling
Door een verscheidenheid van disciplines is het mogelijk om gevarieerde, specifieke en uitgebreide behandeling te bieden. Na diagnostiek kan de cliënt binnen ons centrum behandeld worden op onze polikliniek en indien nodig in de kliniek.
Behandeling kan bestaan uit:
• Psychosociale interventies gericht op bijvoorbeeld: cognitie, coping, educatie, het aanleren van vaardigheden. We maken o.a. gebruik van gedragstherapie en EMDR.
• Farmacotherapie
• Psycho-educatie

 
Daarnaast maken een crisisunit en de triple opnameafdeling deel uit van ons centrum. De triple-afdeling is een kliniek gespecialiseerd in LVB in combinatie met psychiatrie en/of verslaving.
Bron: website Mentrum

 

Psychiater Jolien Schölvinck is dagvoorzitter tijdens de landelijke studiedag LVB & Psychiatrie op 8 maart.

 

Meer informatie over de studiedag LVB en Psychiatrie 

Programmamanager Academie

Jackie van Wieringen

Artikelen

Wellicht ook interessant