Home / Kinderen met SOLK: 4 vragen aan Elise van de Putte

Kinderen met SOLK - 4 vragen aan Elise van de Putte

maandag 11 januari, 2021

Prof. dr. Elise van de Putte is hoogleraar Kindergeneeskunde en Levensloopgeneeskunde aan het UMC Utrecht en kinderarts Sociale Pediatrie bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Zij vervult daarnaast een groot aantal wetenschappelijke en bestuurlijke nevenfuncties. Op donderdag 18 maart a.s. is Elise dagvoorzitter op de 8e landelijke studiedag kinderen met SOLK. We stelden haar in aanloop naar die dag een aantal vragen.

 

 

We staan aan het begin van 2021 en blikken even terug op 2020: in hoeverre heeft COVID-19 invloed gehad op jouw werk als o.a. arts en opleider?

‘Door COVID-19 leren we hoe we digitaal elkaar kunnen ontmoeten, ook de patiënten. Maar, het leert ons ook hoeveel we in zo’n digitale ontmoeting missen zoals de ‘sensorische en de non-verbale input’ en die is in patiëntencontact en in collegacontact zó belangrijk. Onze chronisch zieke kinderen voelen zich door COVID-19 minder een uitzondering. Dat is een voordeel. We zien ook dat de chronisch zieke kinderen goed c.q. beter in staat zijn om op tegenslagen te reageren.’

 

Welke ontwikkelingen zie jij binnen de benadering en behandeling van kinderen met SOLK? Zie jij ook hier invloed van de coronapandemie?

‘Ten eerste hebben wij inmiddels al de eerste kinderen gezien met een chronisch vermoeidheidssyndroom na COVID-19. En ik vrees dat er nog vele gaan volgen. We zien dat het aantal kinderen met SOLK eerder toe- dan afneemt. En dat er nog steeds te weinig evidence based behandelingen zijn. De ontwikkeling van nieuwe – gepersonaliseerde – behandelingen zou de grootste prioriteit moeten hebben.’

 

Als we naar de toekomst van de zorg voor kinderen met SOLK kijken, wat is dan jouw droom? 

‘Mijn droom is dat we ontdekken hoe we neurobiologisch de samenhang tussen lichaam en geest moeten begrijpen. En dat dat meetbaar wordt, of in elk geval gevisualiseerd kan worden. Dat kan leiden tot meer controle en meer begrip en meer acceptatie. Mijn droom is dat SOLK een andere naam krijgt en afkomt van het negatieve stigma, bij patiënten maar ook bij hulpverleners. Om dit te bereiken is veel fundamenteel onderzoek nodig vanuit diverse disciplines. We staan nog maar aan het begin.’

 

Jij bent de dagvoorzitter van de jaarlijkse studiedag Kinderen met SOLK op 18 maart. Waarom mogen betrokken zorgprofessionals volgens jou deze dag niet missen? 

‘Op 18 maart tonen we een mooie mix van nieuwe praktische inzichten en van meer fundamenteel onderzoek. We beginnen met een overzicht van de invloed van COVID-19 op chronisch zieke kinderen en in het bijzonder kinderen met SOLK. We laten zien dat SOLK veel voorkomt, ook bij kinderen met chronische ziekten. En dat een gepersonaliseerde behandeling noodzakelijk is, aansluitend bij het kind en de ouders, juist ook voor de aanpak van chronische pijn. We laten zien dat SOLK vaak in meerdere generaties terugkomt en wat daar (mogelijk) de oorzaak van is. Bij de aanpak van hoofdpijn laten we zien welke fysiotherapeutische behandelingen zinvol zijn. Maar het is vooral een dag waarop we hopen elkaar (digitaal) te ontmoeten en veel ervaringen uit te wisselen.’

 

 

Heb jij als zorgprofessional interesse in kinderen met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK), kom naar de studiedag Kinderen met SOLK op donderdag 18 maart 2021. Tijdens deze studiedag vertellen topsprekers over ontwikkelingen en mogelijkheden in de behandeling van en zorg voor kinderen met SOLK.

 

 

Meer informatie over de studiedag Kinderen met SOLK

Programmamanager Academie

Charlotte Leijdekker