Home / Kennisnetwerk Pijn bij mensen met een verstandelijke beperking
Oproep

Kennisnetwerk Pijn bij mensen met een verstandelijke beperking

donderdag 15 september, 2022

Begin 2022 is een start gemaakt met het kennisnetwerk pijn bij VB. Door middel van dit kennisnetwerk hopen we dat kennis over pijn beter gedeeld wordt en sneller en beter gebruikt kan worden in de ondersteuning en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking. Het Kennisnetwerk is op zoek naar zorgprofessionals en zorgorganisaties die willen deelnemen!

 

Tijdens het congres Oud met een verstandelijke beperking zal tijdens de middagsessie ook aandacht besteed worden aan het kennisnetwerk. Leendert Sneep, lid van het kernteam en fysiotherapeut bij Ipse de Bruggen, neemt de deelnemers dan mee in Pijn bij oudere mensen met een verstandelijke beperking. Het Leids Congres Bureau draagt graag haar steentje bij aan de doelstelling van het kennisnetwerk en deelt hierbij de volgende oproep van het kernteam:

 

Oproep

Het kennisnetwerk bestaat uit zorgprofessionals van verschillende disciplines en onderzoekers. Er zijn verschillende zorgorganisaties en academische werkplaatsen betrokken. Het bestaat uit een kernteam dat de grote lijnen uitzet en zorgt voor onderlinge afstemming en positionering van het kennisnetwerk. Daarnaast zijn er themagroepen die verschillende themagebieden uitzoeken en uitwerken: diagnostiek, behandeling, opleiding en beleid.

Voor 2022 heeft het kennisnetwerk als doel gesteld, in kaart te brengen welke kennis en ervaring er al is over pijn bij mensen met een verstandelijke beperking en welke (praktijk) vragen er nog zijn. Op basis hiervan wordt een voorstel geschreven voor het vervolg.

Voor het kennisnetwerk zijn we op zoek naar zorgprofessionals die hun kennis en ervaring  over pijn bij mensen met een verstandelijke beperking willen delen. Voor nu hebben zijn er twee themagroepen aan de slag met de eerste opdracht om 2 concrete vragen te kunnen beantwoorden:

  • Wat is er bekend en/of wordt er gebruikt aan richtlijnen, methodieken, instrumenten en praktijkervaring op het gebied van pijndiagnostiek?
  • Welke opleiding of scholing op het gebied van pijn wordt er gebruikt binnen de verschillende zorgorganisaties?

 

Als jullie vanuit je eigen zorgorganisatie of via een andere weg antwoorden hebben op deze vragen, komen we graag in contact met jullie! Ook zijn we op zoek naar mensen die willen meedenken en meedoen aan één van de themagroepen.

 

Wil je meedenken of meedoen? Of wil je kennis of ervaring met ons delen, mail ons dan: kennisnetwerkpijnvb@gmail.com

 

 

Hartelijke groet van het kernteam:

 

Nanda de Knegt – Coordinator wetenschap – Prinsenstichting

Veronica Fledderman – Pijnconsulent (ZZP-er)

Leendert Sneep – Fysiotherapeut – Ipse de Bruggen

 

 

Heb jij beroepsmatig te maken met oudere mensen met een verstandelijke beperking  en wil jij in een dag helemaal bijgepraat worden over de laatste ontwikkelingen, onderzoek en praktijkervaringen? Kom dan naar het congres Oud met een verstandelijke beperking op donderdag 3 november a.s. in Amsterdam. Kijk hieronder voor meer informatie en inschrijven:

 

Meer informatie Congres Oud met een verstandelijke beperking

 

 

 

 

Programmamanager Academie

Charlotte Leijdekker

Agenda

Wellicht ook interessant