Home / ADHD bij meisjes en vrouwen vaker gemist
Ontwikkelingsstoornis: genderverschillen

ADHD bij meisjes en vrouwen vaker gemist

dinsdag 26 juli, 2022

De ontwikkelingsstoornis ADHD komt bij mannen evenveel voor als bij vrouwen. Toch wordt er nog steeds gedacht dat ADHD vaker voorkomt bij mannen dan bij vrouwen.

 

In de kindertijd wordt de diagnose bij meisjes minder vaak gesteld of zelfs volledig over het hoofd gezien. Het is vaak pas in de pubertijd of (jong)volwassenheid dat ADHD bij meisjes en vrouwen aan het licht komt. Sommige vrouwen zullen zelfs nooit de diagnose ADHD krijgen, terwijl hier wel werkelijk sprake van is. De diagnose blijkt onder vrouwen behoorlijk ondergediagnostiseerd. Dit komt doordat meisjes en vrouwen met ADHD andere kenmerken laten zien in vergelijking met jongens en mannen. Deze kenmerken laten dusdanig veel verschillen zien, waardoor het voor de zorgprofessional van belang is om hier bewust van te zijn en verder te kijken dan de alom bekende ADHD-symptomen. Eén van die bekende symptomen is hyperactiviteit, wat bij meisjes vaak niet in dezelfde mate voorkomt als bij jongens of op een andere manier tot uiting komt. Waar er bij jongens vaker sprake is van externaliserend gedrag, vertonen meisjes juist vaker internaliserend gedrag en dit valt voor de omgeving minder makkelijk op. Mede hierdoor worden diagnoses vaker gemist en krijgen zij niet de juiste begeleiding die zij wel hard nodig hebben. Meisjes met ADHD kunnen zich bijvoorbeeld onbegrepen voelen of verwijten zichzelf dat niet alles zo goed en vanzelf gaat als bij de andere meisjes om hen heen. Hierdoor liggen er andere (psychische )klachten op de loer, wat op zijn beurt weer veelal leidt tot verkeerde diagnoses.

 

Bron: nrc.nl

 

Meer aandacht en een beter bewustzijn over ADHD bij meisjes en vrouwen is belangrijk om eerdere herkenning te bewerkstelligen en onnodig leed te voorkomen. In de webinar ADHD bij meisjes en vrouwen op maandag 12 september staan we daarom uitgebreid stil bij onder meer de symptomen van ADHD bij meisjes en vrouwen, genderverschillen en de diagnostische valkuilen.

 

Meer informatie over de webinar ADHD bij meisjes en vrouwen

Programmamanager Academie

Esmee van der Lubbe

Artikel

Wellicht ook interessant