Home / 6 vragen over verpleegkundig leiderschap aan Margreet van der Cingel

6 vragen over verpleegkundig leiderschap aan Margreet van der Cingel

maandag 5 oktober, 2020

Dr. Margreet van der Cingel is verpleegkundige, verplegingswetenschapper en gepromoveerd op het thema ‘Compassie in de Verpleegkundige Praktijk’. Zij werkte in diverse ziekenhuizen en was hoofdverpleegkundige, zorgmanager en beleids- en organisatieadviseur. Zij heeft expertise op het landelijk opleidingsprofiel BN2020, EBP en klinisch redeneren, persoonsgerichte zorg en zorgethiek, en de professionalisering van de verpleegkundige beroepsgroep.

 

Op 22 december verzorgt Margreet de interactieve lezing Verpleegkundig Leiderschap: what it is and what it is not op de landelijke studiedag Verpleegkundig Leiderschap. We stelden Margreet een aantal vragen.

 

Verpleegkundig leiderschap is een veel gehoord begrip, maar niet bepaald vanzelfsprekend. Hoe zou jij verpleegkundig leiderschap omschrijven?

‘Verpleegkundig leiderschap is het uitoefenen van invloed op goede zorg vanuit deskundigheid en kennis. Het is ook het opkomen voor je vak en je beroep.’

 

Leiderschap klinkt groot, maar kan ook in heel kleine dingen zitten. Kun je iets noemen wat je vandaag al kan toepassen, ofwel een praktisch voorbeeld van leiderschap op de werkvloer?

‘Verpleegkundigen kunnen leiderschap tonen door bijvoorbeeld:

  • je patiënten te vragen wat voor hen echt belangrijk is in de zorg op dat moment en met hen daarover in gesprek te gaan. Zo geef je jouw patiënten een stem en neem je hen serieus.
  • tijdens een visite of afstemming met artsen over patiënten durven te benoemen wat je beeld is over jouw patiënt vanuit de kennis die ze hebben over de patiënt.
  • de tijd nemen een goed onderbouwd artikel te zoeken en te lezen over een verpleegkundig thema dat in je eigen praktijk speelt en de opgedane kennis met collega’s te delen.’

 

Waar ligt, volgens jou, de grootste drempel om leiderschap te ontwikkelen?

‘Het is echt een combinatie van factoren:

  • de werk en beroepscultuur moet veiligheid bieden om ‘’je kop boven het maaiveld uit te durven steken’’. Dat is nu lang niet overal de gangbare cultuur.
  • het feit dat de verpleegkunde grotendeels een vrouwenberoep is en leiderschap uitgeoefend door vrouwen niet altijd positief wordt ervaren.
  • de waardering voor het beroep (maatschappelijk en van andere beroepsgroepen, met name artsen) moet ook gelden voor de niet gedelegeerde medisch- en verpleegtechnische handelingen. Juist voor de basiszorg en het autonome verpleegkundige domein – dus op het gebied van ADL, psychosociale zorg, verpleeg sensitieve patiënt-uitkomsten etc. – is nu onvoldoende waardering. Ook in de beroepsgroep zelf; daarmee kun je niet genoeg trots zijn op alle aspecten van je vak.
  • de beroepsgroep zelf moet onderkennen dat er nu teveel verdeeldheid is. Dat er verschillen zijn in opleiding en kennis; dat er verschil is tussen de ervaringskennis van langer werkende verpleegkundigen en andere vormen van kennis vanuit literatuur, onderzoek, best practice waar jonge hbov-opgeleide verpleegkundigen over geleerd hebben hoe die kennis te zoeken en te vinden.’

 

Welke verpleegkundig ritueel of niet-functionele gewoonte zou jij ter discussie willen stellen?

‘Dat zou ik nu juist aan verpleegkundigen zelf willen overlaten. Wat ik wel ter discussie wil stellen is hoe het komt dat verpleegkundigen het soms moeilijk vinden om hun eigen handelen ter discussie te stellen en in gesprek gaan over weerstand tegen verandering of kritische vragen.’

 

Op welk vlak denk jij dat verpleegkundigen best eens uit hun comfortzone mogen stappen?

‘Heb de moed het eigen handelen kritisch te bevragen; welke kennis heb ik eigenlijk echt over wat ik doe in de praktijk? En wat zijn misschien meer overtuigingen/meningen over wat goed is dan dat het berust op evidence?’

 

Waarom zijn verpleegkundigen die leiderschap tonen zo belangrijk voor de patiënt(zorg) en het team?

‘Met leiderschap vanuit deskundigheid kunnen fouten en onvoldoende zorgverlening vanuit kennistekort voorkomen worden. Door op te komen voor je vak je verbeter je je eigen werkplezier en dat van collega’s. Dit kan onnodige uitstroom van studentverpleegkundigen en verpleegkundigen voorkomen.’

Kom naar de studiedag Verpleegkundig Leiderschap op dinsdag 22 december 2020. Tijdens deze studiedag vertellen topsprekers hoe jij praktische invulling kan geven aan Verpleegkundig Leiderschap. 

 

Meer informatie over de studiedag Verpleegkundig Leiderschap.

Jackie van Wieringen

Programmamanager Academie

Jacqueline van Wieringen


Notice: Undefined variable: accr in /var/www/vhosts/leidscongresbureau.nl/httpdocs/wp-content/themes/whitelabel/public/single-studydays.php on line 246
Artikelen

Wellicht ook interessant