Home / Accreditatiepunten voor kennis en herregistratie

Accreditatiepunten voor kennis en herregistratie

vrijdag 1 maart, 2024

Als zorgprofessional is het erg belangrijk om je kennis up-to-date te houden en op de hoogte te zijn en blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw vakgebied. Om ervoor te zorgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt, vereist jouw beroepsvereniging dat je binnen een bepaald tijdsbestek een vastgesteld aantal accreditatiepunten haalt.

 

Herregistratie

Door het behalen van het vereiste aantal accreditatiepunten, dat je krijgt wanneer je beroepsgerelateerde congressen, webinars en symposia volgt, zorg je ervoor dat je je opnieuw kunt herregistreren en blijft aangesloten bij jouw beroepsvereniging. Het is echter wel van groot belang dat de nascholing die je volgt geaccrediteerd wordt door jouw beroepsvereniging. Hierop zijn overigens enkele uitzonderingen, waarover je verderop in dit blog meer kunt lezen.

 

Geaccrediteerde beroepsverenigingen

Onze nascholingen zijn bijna allemaal geaccrediteerd door één of meer van onderstaande beroepsverenigingen:
– Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)
– Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
– Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP)
– Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)
– Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
– Kwaliteitsregister Mediatorsfederatie Nederland (MfN)
– Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN)
– Landelijke Vereniging POH-GGZ (LV POH-GGZ)
– Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
– Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
– Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP)
– NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
– Register Vaktherapie
– Registerplein
– Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV)
– Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
– Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)
– Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)

 

Wel of geen accreditatiepunten?

In één oogopslag kun je bij het nascholingsaanbod op onze website zien of voor het congres, webinar of symposium dat jij wilt volgen accreditatie is aangevraagd of toegekend. Als jouw beroepsvereniging daar niet bij staat, krijg je er meestal geen accreditatiepunten voor. In sommige gevallen kan dit wel. Je krijgt van ons sowieso een bewijs van deelname.

 

Uitzonderingen

Er zijn een paar uitzonderingen:
– Artsen kunnen profiteren van de 25%-regeling: ze mogen per herregistratieperiode maximaal 25% geaccrediteerde nascholingsuren buiten het eigen vakgebied volgen. Voorbeeld: een specialist ouderengeneeskunde kan dus gebruikmaken van accreditatiepunten die zijn toegekend door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en vice versa.
– ADAP: paramedici kunnen in het portfolio ook niet-geaccrediteerde scholingen toevoegen.
– Kwaliteitshuis fysiotherapie: fysiotherapeuten kunnen scholingen die zijn geaccrediteerd door een andere beroepsorganisatie die onder het BIG-register valt, wel opvoeren. Voorbeeld: een fysiotherapeut kan gebruikmaken van de accreditatiepunten die zijn toegekend door het Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals.
– NVO: bij de NVO geregistreerde orthopedagogen kunnen in hun herregistratiedossier scholingen opvoeren die niet geaccrediteerd zijn. Vervolgens beoordeelt een commissie of de voorgelegde niet-geaccrediteerde scholing kan meetellen voor herregistratie.
– SKJ: zorgprofessionals mogen door NIP/NVO-geaccrediteerde scholing indienen voor accreditatiepunten. Het SKJ neemt deze accreditatiepunten over.
– V&VN: verpleegkundigen kunnen meer dan de helft van hun punten die nodig zijn voor herregistratie behalen als overige deskundigheidsbevorderende activiteit (ODA). Dit zijn onder andere scholingen die niet door V&VN zijn geaccrediteerd.
– VSR: verpleegkundig specialisten kunnen ook profiteren van een 25%-regeling: ze mogen per herregistratieperiode maximaal 25% geaccrediteerde nascholingsuren buiten het eigen vakgebied volgen, mits de scholing wel is geaccrediteerd door een andere beroepsorganisatie die onder het BIG-register valt. Voorbeeld: een verpleegkundig specialist kan zo gebruikmaken van toegekende accreditatiepunten door Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals.

 

Scholingsaanbod en nieuwsbrief

Wil jij je kennis goed bijhouden en ervoor zorgen dat je je vereiste aantal accreditatiepunten behaalt? Kijk dan regelmatig op onze website voor ons actuele scholingsaanbod of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Programmamanager Academie

Jackie van Wieringen