overlay image

Zorgen met Vrijwilligers

11 september 2018

Het programma is in ontwikkeling en vindt u hier binnenkort terug.

Wat u kunt verwachten:
- Ontwikkelingen in het type vrijwilliger (voorbeeld jongeren in het kader van maatschappelijke diensttijd);
- Hoe kunnen we vormgeven aan deskundigheidsbevordering en begeleiding van vrijwilligers die te maken krijgen met complexe problematiek?;
- Mensen met een beperking als vrijwilliger;
- Workshop over rechten en verantwoordelijkheden van vrijwilligers;
- Verandering in het proces en de professie van vrijwilligersmanagement;
- Persoonlijke verhalen van een mantelzorger over de invulling van zorg samen met professionals en vrijwilligers.