overlay image

Zorgen met Vrijwilligers

11 september 2018

3e LANDELIJKE STUDIEDAG 'ZORGEN MET VRIJWILLIGERS'
Dinsdag 11 september - Aristo Amsterdam

Achtergrond
U hoort het overal: ouderen zolang mogelijk thuis laten wonen, zodat de zorgkosten beheersbaar blijven, maar kwetsbare mensen wel de zorg geven die ze nodig hebben. Dat is onhaalbaar zonder de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers.
Om de cliënt kwalitatief goede zorg te kunnen bieden en het zorgproces soepel te laten verlopen is een goede aansluiting tussen formele en informele zorg van groot belang.

Tijdens deze derde landelijke studiedag gaan we in op het vormgeven van de informele zorg aan de hand van actuele ontwikkelingen zoals de maatschappelijke diensttijd. We besteden aandacht aan de vraagstukken over het binden, belonen en behouden van vrijwilligers maar ook hoe vrijwilligers en professionals zich tot elkaar verhouden. U kunt kiezen uit verschillende parallelsessies waarin u inspiratie op kunt doen aan de hand van het verhaal van andere organisaties, het inzetten van mensen met een beperking als vrijwilliger of aan de slag kunt met het verkennen van de grenzen van vrijwillige zorg.

Doelgroep
Coördinatoren vrijwilligerswerk, personeelsfunctionarissen, beleidsmakers, managers, teamleiders werkzaam bij zorgaanbieders. Daarnaast zijn ook gemeenten, zorgverzekeraars, adviesbureaus en overige geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Bewijs van deelname
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname