overlay image

Van 18- naar 18+

20 september 2018

PROGRAMMA

9.30 uur Ontvangst en registratie


10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
- Korte inleiding op het programma
- Kaders van de dag
- Inventarisatie vragen en verwachtingen deelnemers
Bert van Alphen, jeugdombudsman Den Haag

10.25 uur Hersenontwikkeling in de adolescentie
- Wat zijn de meest recente wetenschappelijke inzichten in het onderzoek naar
hersenontwikkeling in de adolescentie?
- Hoe hangt het proces van hersenontwikkeling samen met gedragsverandering rond
de leeftijd 16-25?
- Op welke manier kunnen hormonen de hersenen beïnvloeden?
Jiska Peper, hersenwetenschapper en docent universiteit Leiden

11.15 uur Koffiepauze

11.45 uur Aanpak 16-27
- Hoe ziet de overgang naar zelfstandigheid eruit voor minder zelfredzame jongeren?
- Wat zijn de wettelijke barrières?
- Wat gaat mis en wat kan beter?
- Welke rol is hierin weggelegd voor professionals en hun organisaties en wat kunnen gemeenten hierin betekenen?
Joanne van den Eijnden, projectleider aanpak 16-27 Nederlands Jeugdinstituut

12.30 uur Lunch

MIDDAGPROGRAMMA MET KEUZESESSIE

13.30 U kunt kiezen uit sessie A of B.

A. Peer to peer groep
Wie weten beter waar jongeren in de overgang van 18- naar 18+ tegenaan lopen dan jongvolwassenen zelf?
Jongeren van de jongerenraad van Cardea nemen u op interactieve wijze mee in hun ervaringen en delen graag hun aanbevelingen met u!
Nelleke Melse, ondersteuner jongerenraad en cliëntparticipatie Cardea en sprekers vanuit de jongerenraad

B.Integraal samenwerken met omgekeerde toets
De omgekeerde toets geeft professionals de handvatten om echt integraal samen te werken, binnen de kaders die hun organisaties en de wet hun stellen.
Tijdens de workshop leert u hoe u in vier stappen komt tot een helder en integraal plan. En hoe de omgekeerde toets kan bijdragen aan een warme overdracht.
Pieter-Jan de Jongh, adviseur Stimulansz

14.30 uur Korte pauze, wisseling van sessie

14.45 uur Stelling
De hulpverlening aan een jongere mag pas stoppen als aan onderstaande vijf voorwaarden is voldaan:
- Een dak boven het hoofd
- Minstens 1 volwassene in de buurt waar hij/zij op terug kan vallen
- werk of school/opleiding
- voldoende sociaal netwerk
- Financiën op orde/bewindvoering
o.l.v.Fietje Schelling, advies en projecten voor innovatie, inspiratie en participatie

15.45 uur Transitie psychiatrie
Transitiepsychiatrie houdt zich bezig met het grensgebied tussen kind- en jeugdpsychiatrie en volwassenenpsychiatrie. De periode tussen adolescentie en volwassenheid is een belangrijke ontwikkelingsfase vol met veranderingen. Psychische hulpverlening in deze fase vraagt daarom ook speciale aandacht.
Therese van Amelsvoort, bijzonder hoogleraar transitiepsychiatrie universiteit Maastricht

16:15 uur Einde programma, napraten tijdens borrel