overlay image

Van 18- naar 18+

20 september 2018

LANDELIJKE STUDIEDAG 'VAN 18- NAAR 18+'
Donderdag 20 september 2018 - Aristo Amsterdam

Achtergrond
Veel jongeren die uit de jeugdhulp komen zijn nog niet klaar om op eigen benen te staan en hebben eigenlijk nog hulp nodig. Om verschillende redenen komt deze ondersteuning niet altijd van de grond.
Sommige jongeren willen geen hulp; ze hebben al te veel hulpverleners gezien en willen het nu zelf proberen. In andere gevallen ontbreekt een goede overdracht van de jeugdhulp naar de volwassenhulp. Dit is een al lang bestaand probleem. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor de 18-/18+ problematiek en worden gemeenten uitgedaagd om de regie te pakken en maatwerk te leveren.

Doelgroep
Professionals werkzaam in de jeugdhulpverlening, jeugdzorg, maatschappelijk werk, gezinsondersteuning, bij gemeenten, reclassering, politie & (justitiële) jeugd inrichtingen, CJG, MEE en orthopedagogische behandelcentra.

Accreditatie

Registerplein: 4,5
Cliëntondersteuners, sociaal juridisch dienstverleners, aandachtsfunctionarissen, GGZ-Agogen, GHO, Maatschappelijk werk, sociaal Agogen, Sociaal Werkers.

Stichting Kwaliteitskader Jeugd( SKJ):aangevraagd
Registerplein:aangevraagd

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.

Bewijs van deelname
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.