overlay image

Beweging en Valpreventie voor Ouderen

29 juni 2017 download Download brochure
Programma

9.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
- Facts and figures: belang en urgentie van valpreventie
- Inventarisatie vragen en verwachtingen deelnemers
Frits Oosterveld, lector Gezondheid en Bewegen, Saxion

10.15 uur Creating stability through change: de winst van chaos
Ieder systeem behoeft uitdaging om te overleven en succes te genereren. Zo ook de mens. De zoektocht naar balans zou dus best kunnen worden vervangen door een zoektocht naar controle over disbalans. Controle over disbalans maakt functioneren in de dynamiek van alle dag mogelijk en voorkomt veel narigheid, ook vallen.
Nico van Meeteren, Executive Director en Secretary General van de Topsector Life Sciences and Health (Health~Holland) en Hoogleraar Physiotherapy, Physical Functioning in Chronic Diseases, Maastricht University

10.45 uur Health impact bond (HIB) valpreventie
- Financiering van valpreventie via een HIB: wat is het en hoe werkt het?
- Verwachtingen en ervaringen nav gesprekken en concrete projecten met gemeenten, zorgverzekeraars en uitvoerders
Saskia Kloet, programmamanager VeiligheidNL in samenwerking met Vilans

11.15 uur Gelegenheid voor vragen

11.25 uur Koffiepauze

11.50 uur In de benen!
Duane Welsh, personal trainer bij DWpersonaltraining

12.05 uur Evidence-based en volgens de richtlijn werken
- Waarom is volgens de richtlijn valpreventie werken zo belangrijk? Wat is er nieuw?
- Aan de hand van een casus bespreken we de richtlijn
- Waar liggen nog verbeterpunten op het gebied van valpreventie en beweging?
Nathalie van der Velde, internist-geriater en hoofd afdeling Ouderengeneeskunde AMC, voorzitter Landelijk Netwerk Valklinieken en voorzitter update richtlijn valpreventie

12.35 uur Gelegenheid voor vragen

12.45 uur Lunchpauze

13.45 uur In de benen!

Duane Welsh

14.00 uur Eerste ronde parallelsessies. U kunt kiezen uit A, B of C.

Sessie A: Ouderen helpen gezond ouder te worden door fysieke activiteit/meer te bewegen
- Hoe zijn fysieke activiteit en sedentair gedrag gerelateerd met gezondheid bij ouderen en hoe actief moet je zijn voor gezondheidsvoordelen?
- Welke belemmeringen en stimulansen ervaren ouderen om meer te bewegen? En hoe kun je ouderen hiertoe motiveren?
- Hoe helpt deze kennis bij het opzetten van bewegingsprogramma’s en het aanpassen van de leefstijl?
Jannique van Uffelen, professor in Fysieke Activiteit en Gezondheid, Departement Bewegingswetenschappen KU Leuven

Sessie B: Valpreventie in de wijk
In Nijmegen en omgeving werkt men met een integrale aanpak valpreventie.
- Wat houdt de integrale aanpak in en hoe is deze vormgegeven?
- Hoe zijn de samenwerking en de financiering ingericht?
- Lessons learned: valkuilen, successen en resultaten
Nancy Albertz, projectleider GGD Gelderland-Zuid

Sessie C: Kennismaken met verschillende beweegprogramma’s
In twee keer 25 minuten maakt u kennis met verschillende beweegprogramma’s.
- Dementie in Beweging: bewegingsgerichte zorg voor cliënten op de PG-afdeling.
Susan Vrijkotte, onderzoekscoördinator Zorggroep Solis
- Fysiotherapie ter bevordering van lichamelijke activiteit door innovatieve training tijdens de ziekenhuisopname: het FLITZ-project.
Jorit Meesters, fysiotherapeut / bewegingswetenschapper LUMC

15.00 uur Korte pauze

15.15 uur Tweede ronde parallelsessies U kunt kiezen uit D, E of F.

Sessie D: Voeding

- Wat weten we over voeging voor de ouder wordende mens?
- Hoe helpt voeding bij meer bewegen en valpreventie?
- Praktische handreikingen en tips
Lisette de Groot, hoogleraar Voeding van de oudere mens, Wageningen UR Food & Biobased Research

Sessie E: Een omgeving die uitdaagt tot bewegen
Hoe kunnen we ouderen als vanzelf meer in beweging laten komen en bewegen
integreren in het dagelijks leven? Een interactieve sessie met veel praktische voorbeelden.
Jan van der Hammen, trainer en mede eigenaar Ervarea, leren door beleven en Bart Meussen, Bewegingsmedewerker Lyvore Soest-Baarn

Sessie F: Kennismaken met verschillende beweegprogramma’s
In twee keer 25 minuten maakt u kennis met verschillende beweegprogramma’s.
- Beweeglessen voor ouderen via een interactieve videoverbinding
Tom Lumens, Sport- en beweegcoach TopSupport
- Een beweegtuin ter ondersteuning van de vitaliteit van bewoners
Elleke van Ling/Zwezerijnen, medewerker Welzijn en MBVO-docente Woonzorgcentrum Mariënstein i.s.m Erik Spiegelenberg van Expertisecentrum Nijha

16.15 uur Borrel