overlay image

Beweging en Valpreventie voor Ouderen

29 juni 2017 download Download brochure

LANDELIJKE STUDIEDAG 'BEWEGING EN VALPREVENTIE VOOR OUDEREN'
Donderdag 29 juni 2017, Aristo Utrecht

Achtergrond
Het aantal ouderen dat na een val op de spoedeisende hulp belandt, is de afgelopen tien jaar met 40% gestegen. Daarnaast blijkt dat bij 8 op de 10 ouderen die op de SEH terecht komt na een val al een verhoogd valrisico bestond. De verwachting is dat door de vergrijzing het aantal valongelukken nog meer zal toenemen. Hoe voorkomen we onnodig vallen en welke rol speelt beweging daarbij?

Tijdens deze studiedag wordt u bijgepraat over de nieuwe richtlijn valpreventie, hoe we op een andere manier naar valpreventie kunnen kijken en hoe we het kunnen financieren. Daarnaast besteden wij aandacht aan het motiveren van ouderen om te bewegen, beweging integreren in het dagelijks leven, voeding en verschillende beweeginitiatieven.

Doelgroep
Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, klinisch geriaters en andere medisch specialisten,
verpleegkundigen, paramedici, praktijkondersteuners en managers in de ouderen-, thuiszorg en chronische zorg, zorgverzekeraars en beleidsmakers.

Accreditatie
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN): 4 punten
Medisch specialisten cluster 1,2 en 3

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register: 5 punten
• acute zorg bij somatische aandoeningen
• chronische zorg bij somatische aandoeningen
• geestelijke gezondheidszorg
• intensieve zorg bij somatische aandoeningen
• preventieve zorg bij somatische aandoeningen

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 5 punten
• geriatrie-gerontologie
• praktijkverpleegkunde
• wijkverpleegkunde

Centraal Kwaliteitsregister voor Fysiotherapie (KNGF): 5 punten (kwaliteitsdeel)

Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP): 4,5 punten
o.a. ergotherapeuten, oefentherapeuten, diëtisten

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.