overlay image

Patiëntveiligheid

25 april 2018

PROGRAMMA

9.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
- Kaders van de dag
- Achtergrond en verwachtingen van deelnemers
Jan Klein, anesthesioloog en hoogleraar Patient Safety Engineering TU Delft

10.20 uur Anders kijken naar patiëntveiligheid
Patiëntveiligheid is meer dan een systeem, die oorzakelijke verbanden onderzoekt en probeert om incidenten te voorkomen. Er zijn nieuwe manieren ontstaan om naar patiëntveiligheid te kijken. Wat voegen deze nieuwe perspectieven toe?
Jaap Hamming, voorzitter werkgroep Patiëntveiligheid van de Raad Opleiding Federatie Medisch Specialisten

10.50 uur Tijd voor vragen

11.00 uur Pauze

11.30 uur De impact van klachten en tuchtzaken op de zorgprofessional
Iedere zorgprofessional zal in zijn of haar carrière betrokken zijn bij een of meerdere patiëntveiligheidsincidenten (PVI). Soms is de door de zorgprofessional geboden zorg voor de patiënt, familieleden of nabestaanden aanleiding om een klacht in te dienen bij de instelling of bij een van de Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg. Een PVI, klacht en tuchtzaak kunnen een enorme impact hebben op de kwaliteit van leven van de betrokken zorgprofessional en de kwaliteit van zorg die de zorgprofessional kan leveren in de daarop volgende periode.
De instelling kan deze impact signaleren en zal daarop moeten acteren.
Philomeen Weijenborg, gynaecoloog, hoofd polikliniek Psychosomatische Gynaecologie en Seksuologie Leids Universitair Medisch Centrum

12.05 uur Tijd voor vragen

12.15 uur Vernieuwde inrichting van patiëntveiligheid
- Hoe zorg je dat je op een overzichtelijke manier op de hoogte blijft van de meest actuele kennis en ontwikkelingen over patiëntveiligheid?
- Wat moet er gebeuren om protocollen en richtlijnen naadloos aan te laten sluiten op nieuwe kennis?
Erik-Jan Vlieger, arts en ondernemer bij Alii

12.50 uur Vragen

13.00 uur Lunchpauze


MIDDAGPROGRAMMA MET KEUZESESSIES

14.00 uur Ronde I. U kunt kiezen uit sessie A of B.

A. Black box op de OK
In het Radboudumc wordt er geëxperimenteerd met het ophangen van visuele en audio-apparatuur op de operatiekamer. Hiermee worden de communicatie- en samenwerkingsvaardigheden van het operatieteam vastgelegd, zodat deze geanalyseerd kunnen worden. Wat heeft dit experiment opgeleverd, wat kan hiervan geleerd worden en waar liggen de pitfall’s?
Gert-Jan Scheffer, hoogleraar en afdelingshoofd anesthesiologie Radboudumc

B. Blame culture
Voor zorgprofessionals is het soms lastig om binnen hun organisatie de gevaren te herkennen van een veiligheidsincident. Met prikkels en door meer verantwoordelijkheid te geven kan de veiligheid juist worden bevorderd. Wat moet daarvoor gebeuren en op welke manier draagt het bij aan de patiëntveiligheid?
Jop Groeneweg, hoogleraar Safety in Healthcare TU Delft

15.00 uur Korte pauze en wisseling van zalen

15.15 uur Ronde II. U kunt kiezen uit sessie C of D.

C. Signaleren van risicofactoren: PATROON
Patiëntveiligheid kan niet alleen verbeterd worden door te leren van incidenten. Er is een systeem ontworpen dat vooraf waarschuwt bij incidenten, welke dan op voorhand worden voorkomen. U krijgt overzicht van de verschillende factoren en invalshoeken die meegenomen zijn bij het ontwerp.
Spreker namens PATROON

D. Patiëntveiligheid en de veranderende rol van de verpleegkundige
Verpleegkundigen hebben een cruciale rol in patiëntveiligheid. Is de verpleegkundige zich hier van bewust of staat zij hier slechts bij stil wanneer zich een (bijna) incident voordoet? Hoe benut je de kennis en inzichten van de verpleegkundige in de organisatie optimaal? Hoe genereer je bewustwording en betrokkenheid bij verpleegkundigen en bij beleidsmakers over de verpleegkundige rol en hoe draagt dit bij aan de patiëntveiligheid en zorgkwaliteit? Binnen de Gelre Ziekenhuizen is daarvoor een structuur gecreëerd met de functie van verpleegkundig expert.
Marjan Comello en Maureen Elshof, verpleegkundig experts Patiëntveiligheid & Zorgkwaliteit Gelre ziekenhuizen

16.15 uur Einde programma, napraten tijdens borrel