overlay image

Ouderen en Psychiatrie

20 september 2017 download Download brochure

PROGRAMMA

9.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
- Kader van de dag
- Inventarisatie van de achtergrond en verwachtingen van de zaal
Bernadette Willemse, programmahoofd ouderen Trimbos-instituut

10.20 uur Feiten en ontwikkelingen
- Prevalentie
- Verschil oudere en reguliere patiënten (wisselwerking leeftijd – stoornis)
- Wat weten we en waar is nog onderzoek naar nodig?
- Verbinding GGZ en VVT
- Generieke module ouderen met psychische aandoeningen OPA
Bernadette Willemse, programmahoofd ouderen Trimbos-instituut

10.50 uur Tijd voor vragen

11.00 uur Ochtendpauze

11.30 uur Diagnostiek en differentiaal-diagnostiek van psychopathologie bij ouderen

- Verwevenheid van verschillende stoornissen met somatiek, medicijngebruik en dementie
- Handreikingen voor juiste diagnostiek en verwijzing
Martin Kat, psychiater klinische geriatrie Noordwest Ziekenhuisgroep
zie ook
voordracht 'Psychiatrie en Alzheimer'

12.00 uur Samenwerking in behandeling en begeleiding
- Samenwerkingsvorm met verpleeghuis: voor welke vorm is gekozen? Hoe ga je om met cultuurverschillen en andere obstakels?
- Samenwerking met de eerstelijn: consultatie aan huisartsen
Patricia de Boer, ambulant team ouderenpsychiatrie Propersona en psychiater SeniorBeter

12.30 uur Vragen en discussie
Randvoorwaarden voor een sluitende aanpak van signalering, behandeling en inzet juiste expertise:

12.45 uur Lunchpauze

MIDDAGPROGRAMMA MET KEUZESESSIES

13.45 uur Eerste ronde parallelsessies. U kunt kiezen uit sessie A of B


Sessie A
Eenzaamheid in de context van de oudere psyche

- Ziektelast van eenzaamheid: verband met psychiatrische aandoeningen en biologische factoren
- Relatie met depressie en de relatie tussen persoonlijkheidsfactoren en eenzaamheid
- Praktische handvatten op het gebied van preventie en signalering
Natasja Schutter, ouderenpsychiater bij Mentrum en onderzoeker op het gebied van eenzaamheid

Sessie B
Persoonlijkheidsstoornissen

Over persoonlijkheidsdiagnostiek bij ouderen was tot 10 jaar geleden vrijwel niets bekend. Behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen werd al helemaal beschouwd als een ‘mission impossible’. In deze workshop komen de verschillende facetten van diagnostiek en behandeling op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen aan de orde. Zowel onderzoek als praktijk tonen het belang aan van behandeling van ouderen met persoonlijkheidsstoornissen. Dit type stoornis veroorzaakt een hoge ziektelast en zorgconsumptie en gaat zeer vaak samen met andere problematiek. In deze sessie hoort u meer over de prevalentie, kenmerken en mogelijke behandeling van persoonlijkheidsproblematiek bij ouderen.
Sylvia Heijnen, klinisch psycholoog / psychotherapeut TOP klinisch zorgprogramma persoonlijkheidsstoornissen Ouderen Mondriaan

14.45 uur Korte pauze en sessiewisseling

15.00 uur Tweede ronde parallelsessies. U kunt kiezen uit sessie C of D

Sessie C
Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) bij ouderen
- SOLK en de relatie met psychiatrie
- Ziektecognities bij ouderen bij verklaarde en onverklaarde chronische aandoeningen
Peter Hilderink, ouderenpsychiater en Dorine van Driel, klinisch psycholoog SeniorBeter

Sessie D
Verslaving en ouderen

- Verslavingsproblematiek bij ouderen: omvang en aard
- Wat zijn kenmerken van (overmatig) middelengebruik op oudere leeftijd?
- Screening & therapeutische opties
Daniëlle Schoonbrood, ouderenpsychiater Mentrum/Arkin

16.00 uur Afsluitende borrel