overlay image

Kwaliteit en Organisatie van Oncologische Zorg

30 januari 2018 download Download brochure

PROGRAMMA

9.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter

- actuele ontwikkelingen rondom kwaliteit en organisatie van oncologische zorg
- kader van de dag
- inventarisatie deelnemers, vragen en verwachtingen
Joost van der Sijp, lector Oncologische zorg Haagse Hogeschool en chirurg-oncoloog Haaglanden MC

10.25 uur Naar regionale oncologienetwerken
Het Citrienfonds stimuleert zorgnetwerken die de best haalbare zorg voor oncologie patiënten willen realiseren.
- Wat is de stand van zaken op dit gebied? En waar werken we naartoe?
- Welke kansen liggen er en wat zijn de knelpunten?
Hans Nijman, gynaecoloog oncoloog, afdelingshoofd O&G UMCG, landelijk programmaleider Citrien “Naar regionale oncologienetwerken”

10.50 uur Vragen

11.00 uur Netwerkvorming in de praktijk
- Welke lessen kunnen we leren van de ervaringen, valkuilen en successen in de praktijk?
Cees Rodenburg, internist-oncoloog en medisch coördinator Embraze

11.25 uur Vragen

11.30 uur Pauze

11.55 uur Kwaliteit: lusten en lasten

Samenwerken en ketenzorg zijn middelen om de kwaliteit van de oncologische zorg te verbeteren. De uitdaging is om te laten zien waar de zorg concreet verbetert.
- Hoe kunnen we de essentie in de oncologische zorg zichtbaar maken?
- En hoe kunnen we zorgen dat de essentie gemeten wordt, zodat de registratielast beperkt wordt?
- (Hoe) kan Value-Based Health Care hierin de ‘uitkomst’ bieden?
Vincent Wiersma, consultant The Decision Group

12.20 uur Vragen

12.30 uur Discussie: de verantwoordelijkheid van de industrie in de kankerzorg
In de oncologische zorg hebben we te maken met dure behandelingen en medicatie. Welke rol speelt de industrie bij het betaalbaar maken/houden van de zorg? En hoe verhoudt zich dat innovatie?
Panelleden:
- Linda van Saase, manager oncologie Zorginstituut Nederland
- Fons Cazius, projectleider/adviseur afdeling kennis en beleid Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

13.00 uur Lunchpauze

MIDDAGPROGRAMMA MET KEUZESESSIES

14.00 uur Ronde I. U kunt kiezen uit sessie A of B.


A. Geriatrisch oncologische revalidatie: de brug vanuit het ziekenhuis
Vijf verpleeghuizen met Geriatrische Revalidatie Zorg hebben i.s.m. IKNL een Behandelprogramma Geriatrische oncologische revalidatie ontwikkeld voor mensen met kanker die vanwege hun ziekte moeten revalideren en daarvoor een specialistisch programma krijgen aangeboden binnen de setting van de GRZ.
- Voor welke mensen geldt deze vorm van revalidatie en hoe worden zij verwezen?
- Wat zijn de ervaringen tot nu toe?
Elke Vercammen, senior zorgadviseur Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen en Nynke Klaassens, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts GRZ

B. Psychosociale zorg
Artsen en verpleegkundigen voeren altijd basis-psychosociale zorg uit. Helaas is dit niet altijd voldoende voor een groot aantal patiënten. Welke 'tools' hebben we beschikbaar om de niet-medische zorg voor patiënten te optimaliseren?
Mecheline van der Linden, klinisch psycholoog en opleider VUmc, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Oncologie

14.45 uur Korte pauze, sessiewisseling

15.00 uur Ronde II. U kunt kiezen uit sessie C of D.

C. Gepersonaliseerde oncologische zorg
In het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT) wordt onderzoek gedaan op basis van big data. Kansen en bedreigingen van big data zijn veelvuldig beschreven, maar wat zijn de ervaringen en lessons learned van dit onderzoekscentrum? Welke mogelijkheden biedt dit voor de toekomst van de zorg?
Martijn Lolkema, internist-oncoloog Erasmus MC en betrokken bij de oprichting van het CPCT

D. Kansen, risico’s en de waarden van de patiënt– shared decision making
Beslissingen over oncologische behandelingen worden veelal gebaseerd op de inschatting van risico’s en kansen. Maar daarnaast zijn ook de waarden van de patiënt zelf een belangrijke factor. Hoe maken we die inzichtelijk en bespreekbaar binnen Shared Decision Making?
Olga Damman, onderzoeker VUmc EMGO+

15.45 uur Einde programma, napraten tijdens borrel