overlay image

Medewerkers

Het Leids Congres Bureau heeft een team van elf medewerkers.

De directie wordt gevoerd door Wolter Brinks. Een projectleider voert de projecten in opdracht van derden uit. Vier projectmanagers zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de studiedagen die het Leids Congres Bureau op eigen initiatief organiseert.

De congresmanagers worden ondersteund door congresassistenten die zich bezighouden met de registratie van deelnemers, de logistieke organisatie en de financiële afhandeling van congressen.

Wolter Brinks Eigenaar

Wolter Brinks heeft aan diverse congresorganisatie leiding gegeven zowel in Nederland alsook in België en Duitsland. Hij houdt zich bezig met de visie en strategie van het bedrijf.

Gijs Oskam Algemeen Directeur

Gijs Oskam heeft veel ervaring op tal van management terreinen van HR tot Finance en Control. Hij bezit de gave om ons zakelijk op het goede spoor te houden en te stimuleren.

Jacqueline van Wieringen Projectmanager

Jacqueline van Wieringen is werkzaam als projectmanager. Ze stelt inhoudelijk congresprogramma's op voor studiedagen en symposia in de sectoren zorg, overheid en verkeer. De maatschappelijke betrokkenheid en het vele contact met wetenschappers en professionals 'uit het veld' maakt het werk voor haar boeiend en levendig. "Het samenbrengen van mensen rond een actueel thema, zodat zij ervaringen kunnen uitwisselen en contacten kunnen opdoen, geeft veel voldoening. Daarnaast is het plezierig om met een klein en betrokken team na te denken over interessante congresthema's en -concepten."

Esther Luijk Projectmanager

Esther Luijk is werkzaam als projectmanager Eigen Initiatieven. In 2007 is ze afgestudeerd als sociaal- en organisatiepsycholoog. De onderwerpen op het gebied van zorg en welzijn vindt ze dan ook interessant en herkenbaar.
"Het opgaan in een onderwerp en het contact dat je daarbij hebt met mensen, in combinatie met de goede samenwerking tussen collega's maken deze baan ontzettend leuk. Het congres zelf is echt het hoogtepunt waarop al je werkzaamheden samen komen".

Sanne Woudstra Projectmanager

Sanne Woudstra is werkzaam als projectmanager Eigen Initiatieven. Ze ontwikkelt actuele congressen op het gebied van zorg, welzijn, overheid en verslaving. “De uitdaging is om een aansprekend programma neer te zetten door goed te kijken naar wat er leeft bij de doelgroep en te luisteren naar professionals uit het werkveld. Ik ben tevreden wanneer congresdeelnemers vol inspiratie en met nieuw opgedane kennis en contacten weer naar huis gaan.”


Jelle van Haaren Projectmanager

Jelle van Haaren is werkzaam als projectmanager Eigen Initiatieven. Hij organiseert actuele congressen op het gebied van zorg, welzijn en overheid. “Het is erg uitdagend om een concreet programma neer te zetten over maatschappelijke thema's, ontstaan door een kennisbehoefte. Hier kan op ingespeeld worden door de juiste sprekers samen te laten komen, zodat deelnemers met praktische handvatten naar huis gaan”.


Natalja Verhoeven Projectmanager

Natalja Verhoeven is werkzaam als projectmanager Eigen Initiatieven.
Het ontwikkelen van actuele congressen op het gebied van zorg en welzijn is iets waar ze haar veldervaring kan combineren met de drive om altijd op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen.
De uitdaging zit ‘m vooral in het vernieuwend blijven. Steeds opnieuw bekijken of je het meest actuele nieuws hebt in combinatie met het gevarieerde contact met deelnemers en sprekers is waar de uitdaging ligt voor mij.
Een leerzaam congres met geïnspireerde deelnemers; daar doe ik het voor!

Odile Brouwer Projectmanager

Odile Brouwer is werkzaam als projectmanager Eigen Initiatieven. Als afgestudeerd ontwikkelingspsycholoog en criminoloog organiseert zij congressen binnen de jeugd- en ouderenzorg en de LVB sector. De nieuwsgierigheid en aanpakkersmentaliteit van Odile kan ze in deze functie goed gebruiken om mooie inhoudelijke programma's op te zetten. 'Door me goed te verdiepen in een onderwerp raak ik bekend met wat er binnen een sector speelt. Hierdoor steek ik elke dag weer iets nieuws op van de zorg en welzijn sector en kan ik studiedagen opzetten over actuele onderwerpen die er toe doen.'

Mariëlle de Rooij Congresassistente

Mariëlle de Rooij is werkzaam als congresassistente. Haar werkzaamheden bestaan uit de ondersteuning van de congresmanagers Eigen Initiatieven. Dagelijks houdt zij zich bezig met het verwerken van registraties, de financiële administratie en het beantwoorden van vragen van deelnemers. Aan de hand van een efficiënte planning verzorgt zij de logistieke organisatie, de reproductie van documentatiemateriaal en onderhoudt zij contact met betrokken partijen. Tijdens de congressen en studiedagen is zij als hostess aanwezig. “Het is een uitdaging om in samenwerking met mijn collega's keer op keer de congressen professioneel te laten verlopen, zodat het de deelnemers tijdens de congresdag aan niets ontbreekt."

Melissa Hus Congresassistente

Melissa Hus is werkzaam als congresassistente. Haar werkzaamheden bestaan uit de ondersteuning van de congresmanagers Eigen Initiatieven. Dagelijks houdt zij zich bezig met het verwerken van registraties, de financiële administratie en het beantwoorden van vragen van deelnemers. Aan de hand van een efficiënte planning verzorgt zij de logistieke organisatie, de reproductie van documentatiemateriaal en onderhoudt zij contact met betrokken partijen. Tijdens de congressen en studiedagen is zij als hostess aanwezig.

Nirasja Taus Congresassistente

Nirasja Taus is werkzaam als congresassistente. Haar werkzaamheden bestaan uit de ondersteuning van de congresmanagers Eigen Initiatieven. Dagelijks houdt zij zich bezig met het verwerken van registraties, de financiële administratie en het beantwoorden van vragen van deelnemers. Aan de hand van een efficiënte planning verzorgt zij de logistieke organisatie, de reproductie van documentatiemateriaal en onderhoudt zij contact met betrokken partijen. Tijdens de congressen en studiedagen is zij als hostess aanwezig.


Kieu Ta Congresassistente

Kieu Ta is werkzaam als congresassistente. Haar werkzaamheden bestaan uit de ondersteuning van de congresmanagers Eigen Initiatieven. Dagelijks houdt zij zich bezig met het verwerken van registraties, de financiële administratie en het beantwoorden van vragen van deelnemers. Aan de hand van een efficiënte planning verzorgt zij de logistieke organisatie, de reproductie van documentatiemateriaal en onderhoudt zij contact met betrokken partijen. Tijdens de congressen en studiedagen is zij als hostess aanwezig.

Marit Wormgoor Manager Events

Marit Wormgoor is als Manager Events verantwoordelijk voor de gehele organisatie van congressen van externe opdrachtgevers. Tevens is ze verantwoordelijk voor de logistieke organisatie en de uitvoerende werkzaamheden, en houdt ze zich bezig met de coördinatie en organisatie van de ondersteuning van deze afdeling. Hierbij is het van groot belang dat in een goed georganiseerde omgeving aan de hand van planningen secuur wordt gewerkt. “Het betrokken zijn bij alle stappen die bij het organiseren van een congres komen kijken, zorgt elke dag voor afwisseling, veelzijdigheid en leidt tot voldoening!”


Hanneke Lustenhouwer Events

Hanneke Lustenhouwer is werkzaam op de afdeling Events. Dagelijks houdt zij zich bezig met de deelnemersregistratie, abstracthandling, financiële administratie en logistieke ondersteuning. Tijdens de congressen is zij als congresbegeleider aanwezig. Met Event Management als achtergrond en ervaring als Personal Assistent ziet zij in deze functie een mooie mix, waarbij ze haar vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten dagelijks kan toepassen.