overlay image

Geriatrische Revalidatiezorg

20 juni 2018

Het programma is in ontwikkeling en vindt u hier binnenkort terug

Wat u kunt verwachten:
- Nieuwe ontwikkelingen in de Geriatrische Revalidatiezorg met de wetenschappelijke onderzoeksagenda
- Afbakening GRZ en MSR
- Wat te doen bij twijfel over de revalideerbaarheid na een ziekenhuisopname of bij twijfel bij opname vanuit de thuissituatie?
- Samenwerken