overlay image

Gedragsproblemen bij LVB - WEGENS SUCCES HERHAALD

11 april 2018 download Download brochure

INTERACTIEVE STUDIEDAG 'GEDRAGSPROBLEMEN BIJ LVB'
Van reactief naar proactief interveniëren

Woensdag 11 april 2018 - De Observant Amersfoort

In samenwerking met Careflex Opleiden

Achtergrond
Veel escalaties of problematisch gedrag (agressie, automutilatie of andere extreme uitingen van sociaal-emotionele stress) bij LVB-cliënten met multi-problematiek hoeven niet te ontstaan als je ze in een vroeg stadium herkent en er adequaat op in kunt spelen. Er is veel behoefte aan praktische kennis over hoe je dit in praktijk kunt doen.

Wat levert deze bijeenkomst u op?
U leert hoe u in plaats van reactief proactief kunt interveniëren. In verschillende werkvormen reiken we handvatten aan om een goede begeleidingsrelatie op te bouwen en escalaties te voorkomen. U krijgt informatie, inzicht en praktische tips om direct mee aan de slag te gaan.

Doelgroep
Begeleiders, hulpverleners en andere professionals in de jeugd- en volwassenenzorg die werken met cliënten met een licht verstandelijke beperking, al dan niet met een verslavingsachtergrond

Accreditatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 4 punten
- Jeugdverpleegkunde
- GGZ
- Verstandelijk Gehandicapten Zorg
- Scholing SPV

SKJ Register: 4 punten, categorie vrije ruimte jeugdzorgwerker

Registerplein: 4 punten
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde cliëntondersteuners, GGZ-Agogen, GHO, maatschappelijk werk en sociaal agogen

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.

Bewijs van deelname
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.