overlay image
Contact
Leids Congres Bureau
Postbus 16065
2301 GB Leiden

Tel: (071) 514 82 03
Fax: (071) 512 80 95
info@leidscongresbureau.nl

Volg ons op Twitter

Zorg bij (v)echtscheiding

1 juni 2017 download Download brochure

3e LANDELIJKE STUDIEDAG 'ZORG BIJ (V)ECHTSCHEIDING'
1 juni 2017 - Aristo Amsterdam

Achtergrond
Het aantal vechtscheidingen is de laatste jaren explosief gestegen tot ca 15 procent van het totaal aantal scheidingen. Het wordt steeds duidelijker wat de korte en lange termijn impact van vechtscheidingen is op thuiswonende kinderen. Zo wordt het o.a. gerelateerd aan problemen op school, emotionele problemen, crimineel gedrag en op latere leeftijd problemen in eigen relaties. Hoe kunnen we er voor zorgen dat het conflict tussen scheidende ouders minder hoog oploopt en kinderen een stem geven?

Op deze studiedag komen recente ontwikkelingen en nieuwe inzichten aan bod rond zorg bij (v)echtscheiding, zoals de invoering van de regierechter en het belang van het betrekken van het netwerk bij hulpverlening aan het gezin. Het programma biedt veel mogelijkheden voor het stellen van uw vragen en het voorleggen van uw praktijkdilemma’s aan experts en uw collega’s in de zaal.

Doelgroep
Maatschappelijk werkers, medewerkers van Bureau Jeugdzorg, CJG’s, Raad voor de Kinderbescherming, jeugdartsen- en verpleegkundigen, psychologen, gedragstherapeuten, (ortho)pedagogen, psychotherapeuten, sociaalpedagogisch hulpverleners, leden van zorgadviesteams, IB-ers, vertrouwenspersonen en (advocaat-)mediators. Andere geïnteresseerden zijn uiteraard ook van harte uitgenodigd.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor mediators, jeugdzorgwerkers en maatschappelijk werkers.

Neemt u tijdig contact met ons op als u in aanmerking wilt komen voor accreditatie van een aanvullende vereniging, zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
Wij voorzien tevens iedere deelnemer van een bewijs van deelname ten behoeve van punten in de vrije ruimte.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
: 2,5 punt

Registerplein: 1 punt
Maatschappelijk werkers en sociaal agogen

Mediatorsfederantie Nederland (MfN): 4 punten in categorie 2