overlay image
Contact
Leids Congres Bureau
Postbus 16065
2301 GB Leiden

Tel: (071) 514 82 03
Fax: (071) 512 80 95
info@leidscongresbureau.nl

Volg ons op Twitter

Zorgen met Vrijwilligers - VOLGEBOEKT - HERHAALD OP 11 OKTOBER

14 maart 2017 download Download brochure
2e LANDELIJKE STUDIEDAG 'ZORGEN MET VRIJWILLIGERS'
Dinsdag 14 maart 2017, Aristo Amsterdam

Achtergrond
U hoort het overal: mensen zolang mogelijk thuis laten wonen, zodat de zorgkosten beheersbaar blijven, maar kwetsbare mensen wel de zorg krijgen die ze nodig hebben. Dat is onhaalbaar zonder de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. De visie van staatssecretaris van Rijn op de informele zorg is ‘versterken, verlichten en verbinden’. Mooie gedachten maar hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Tijdens deze tweede landelijke studiedag gaan we in op het vormgeven van de informele zorg aan de hand van een visie op de civil society en de actuele ontwikkelingen op dit gebied. We besteden aandacht aan de vraagstukken over het binden, belonen en behouden van vrijwilligers maar ook hoe vrijwilligers en professionals zich tot elkaar verhouden. ’s Middags kunt u kiezen uit verschillende parallelsessies waarin u inspiratie op kunt doen aan de hand van het verhaal van andere organisaties, het inzetten van mensen met een beperking als vrijwilliger of aan de slag kunt met het verkennen van de grenzen van vrijwillige zorg.

Doelgroep
Coördinatoren vrijwilligerswerk, personeelsfunctionarissen, beleidsmakers, managers, teamleiders werkzaam bij zorgaanbieders. Daarnaast zijn ook gemeenten, zorgverzekeraars, adviesbureaus en overige geïnteresseerden van harte welkom

Accreditatie
Neemt u tijdig contact met ons op als u in aanmerking wilt komen voor accreditatie van een aanvullende vereniging, zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
Wij voorzien tevens iedere deelnemer van een bewijs van deelname ten behoeve van punten in de vrije ruimte.