overlay image

Patiëntveiligheid in het Ziekenhuis

11 april 2017 download Download brochure

9e JAARCONGRES PATIENTVEILIGHEID
11 april 2017, Aristo Utrecht

Op dit 9e jaarcongres Patiëntveiligheid staat naast bestuurlijke verantwoordelijkheid het menselijke aspect en de cultuur in het ziekenhuis centraal. We nemen verantwoordelijkheden en behoeften na een incident (PVI) onder de loep en kijken bovendien naar de kloof tussen richtlijnen en praktijk. In de middag praten we met u over verbetermaatregelen, professionele intuïtie en medicatieveiligheid.

Doelgroep
Deze studiedag is bedoeld voor artsen, verpleegkundigen, kwaliteitsfunctionarissen, bestuurders, managers en beleidsmakers in de (ziekenhuis)zorg, ziekenhuisapothekers en medewerkers van zorgverzekeraars en onderzoeks- en kwaliteitsinstituten.

Accreditatie
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) cluster 2: 5 punten
o.a. voor artsen/medisch specialisten

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register: 5 punten
• acute zorg bij somatische aandoeningen
• chronische zorg bij somatische aandoeningen
• geestelijke gezondheidszorg
• intensieve zorg bij somatische aandoeningen
• preventieve zorg bij somatische aandoeningen

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 5 punten
• Verpleegkundigen
• Verzorgenden
• Kwaliteitsregister V&V

Neemt u tijdig contact met ons op als u in aanmerking wilt komen voor accreditatie van een aanvullende vereniging, zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
Wij voorzien tevens iedere deelnemer van een bewijs van deelname ten behoeve van punten in de vrije ruimte.