overlay image

Kwaliteit en Organisatie van Oncologische Zorg

30 januari 2018 download Download brochure

5e LANDELIJKE STUDIEDAG 'KWALITEIT EN ORGANISATIE VAN ONCOLOGISCHE ZORG'
Dinsdag 30 januari 2018, Aristo Utrecht

Achtergrond
Het aantal kankerpatiënten stijgt, de behandelmogelijkheden worden complexer en succesvoller, het aantal mensen dat de ziekte overleeft neemt toe en daarmee ook de behoefte aan goede nazorg. Patiënten verwachten ondersteuning bij het nemen van beslissingen en eigen regie, waaronder meer zicht op kwaliteit. Tegelijkertijd staan de kosten van de zorg sterk onder druk. Deze ontwikkelingen vragen om een toekomstvisie op het oncologische zorglandschap en een andere manier van organiseren. Goede samenwerking is nodig om alle oncologische patiënten van optimale zorg te voorzien.

Doelgroep
Alle zorgprofessionals betrokken bij de zorg voor oncologie patiënten (zowel artsen als verpleegkundigen), bestuurders, adviseurs, kwaliteitsmanagers, verzekeraars. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom

Accreditatie
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register: 4 punten
Scholing verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
Scholing verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen
Scholing verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
Scholing verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
Scholing verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen

Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO): 4 punten

Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA): 4 punten

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 4 punten

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
NB. Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten van geaccrediteerde nascholing buiten hun vakgebied halen. Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.