overlay image
Contact
Leids Congres Bureau
Postbus 16065
2301 GB Leiden

Tel: (071) 514 82 03
Fax: (071) 512 80 95
info@leidscongresbureau.nl

Volg ons op Twitter

Hoarding & Woningvervuiling (middagsymposium)

21 maart 2017 download Download brochure

MIDDAGSYMPOSIUM 'HOARDING & WONINGVERVUILING'
21 maart 2017 - Aristo Amsterdam

Achtergrond
Overvolle woningen en tuinen vol spullen, soms zo vervuild dat het een gevaar is voor de bewoner en zijn omgeving. Zowel de fysieke als psychische gezondheid kunnen bedreigd worden, maar ook brand vormt een groot risico. Elke gemeente heeft ermee te maken en heeft de plicht zorg te bieden, ook als daar niet om gevraagd wordt. Gelukkig is er de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekomen voor verzamelstoornis (hoarding) en woningvervuiling, maar hoe ga je als professional om met deze problematiek? Welke interventies werken het best? En moeten hoarding en woningvervuiling hetzelfde worden aangepakt of vraagt het om een andere insteek?

Dit middagsymposium gaat in op bovenstaande vragen en biedt ruimte om dieper in te gaan op de problematiek en het uitwisselen van kennis.

Doelgroep
Dit symposium is bedoeld voor professionals, beleidsmakers, managers en andere betrokkenen werkzaam in de (O)GGZ, bij politie, welzijnsorganisaties, GGD’s, gemeenten en woningcorporaties.

Accreditatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 3 punten
• GGZ
• SPV
• Wijkverpleegkunde
• Kwaliteitsregister V&V

Neemt u tijdig contact met ons op als u in aanmerking wilt komen voor accreditatie van een aanvullende vereniging, zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
Wij voorzien tevens iedere deelnemer van een bewijs van deelname ten behoeve van punten in de vrije ruimte.