overlay image

Zorgmijders met een LVB

6 juni 2018 download Download brochure

3e LANDELIJKE STUDIEDAG 'ZORGMIJDERS MET EEN LVB'
Woensdag 6 juni 2018, Aristo Amsterdam

Achtergrond
Zorgwekkende zorgmijders zijn over het algemeen onvoorspelbaar en moeilijk te bereiken. De groep zorgmijders met een licht verstandelijke beperking heeft moeite met het vragen van hulp en kunnen eigen problemen niet goed overzien. Ondanks het feit dat er veel aandacht wordt besteed aan de hulp voor zorgwekkende zorgmijders, blijven er nog steeds grote vraagstukken op het gebied van vroegsignalering, zelfbeschikking en werkwijze.

Doelgroep
Alle professionals, beleidsmakers, managers en andere betrokkenen werkzaam in de (O)GGz, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, ambulante en residentiele gehandicaptenzorg, MEE, reclassering, justitie en politie en welzijnsorganisaties. Medewerkers van gemeenten, GGD en woningcorporaties zijn ook van harte welkom.

Accreditatie
Kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen (NIP/NVO): aangevraagd
Registerplein: aangevraagd

Bewijs van deelname
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.