overlay image

Congres voor Lerarenopleiders 2017 'Opleiden voor Diversiteit en Verbinding'

16 maart 2017 - 17 maart 2017

CONGRES VOOR LERARENOPLEIDERS 2017
'OPLEIDEN VOOR DIVERSITEIT EN VERBINDING'

16 & 17 maart 2017 - Amsterdam

De huidige geglobaliseerde en pluriforme samenleving biedt een inspirerende, bonte en creatieve mix van verschillende mensen, groepen, contexten, culturen, opvattingen, etc. Die diversiteit zorgt er voor dat mensen voortdurend in aanraking komen met verschillen in perspectieven, belangen, interesses. Die verschillen bieden mogelijkheden voor leren en ontwikkelen, maar kunnen ook leiden tot spanningen en confrontaties. De toenemende diversiteit in de samenleving creëert daarmee grote uitdagingen met betrekking tot de verbondenheid van groepen en individuen met elkaar en met de samenleving als geheel. Dat roept voor het onderwijs vragen op over de wijze waarop het onderwijs niet alleen voorbereidt op een vervolgstudie of beroep, maar ook optimaal kan bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling en aan participatie in de samenleving. Het beantwoorden van die vragen heeft implicaties voor de doelen van het onderwijs, de vorm en inhoud van het curriculum en over rollen binnen het onderwijs.

Lerarenopleidingen hebben samen met opleidingsscholen de taak om leraren op te leiden en te versterken, om ze toe te rusten voor het prachtige en uitdagende beroep van leraar, zowel nu als in de nabije toekomst. Daarmee hebben lerarenopleidingen en opleidingsscholen dus ook een belangrijke taak om antwoorden te vinden op bovenstaande vragen rond diversiteit en verbinding.

Deze vragen spelen binnen het hele Nederlandse onderwijsstelsel, maar zijn vaak pregnanter binnen grootstedelijke contexten, waar sprake is van een grote mate van (super)diversiteit, van een verdichting van problemen, en tegelijk van een rijke verzameling van bronnen, contexten en mogelijkheden voor kinderen en volwassenen.

Als Amsterdamse lerarenopleidingen die het Congres voor Lerarenopleiders 2017 organiseren kiezen we ervoor om die grootstedelijke context als inspiratie te nemen voor het thema van het congres. Die grootstedelijke omgeving inspireert ons en daagt ons voortdurend uit bij ons denken over diversiteit en verbinding en over de implicaties daarvan bij het vormgeven aan het opleiden van leraren. Tegelijk creëren vraagstukken van diversiteit en verbinding dilemma’s en vraagstukken die we alleen kunnen oplossen door uit te wisselen en samen te leren. En daar biedt het congres een prachtige mogelijkheid voor.

KLIK HIER voor meer informatie over het congres.