overlay image

Spoedzorg

24 mei 2017 download Download brochure

13e LANDELIJKE STUDIEDAG 'SPOEDZORG'
Woensdag 24 mei 2017 - Aristo Utrecht

Achtergrond
De laatste jaren neemt de druk op de doorstroming van de spoedzorg toe. Terwijl de spoedzorgketen wordt heringericht, hebben steeds meer patiënten acute zorg nodig.

Tijdens de 13e editie van deze landelijke studiedag brengen sprekers u op de hoogte van de stand van zaken en hoort u wat de recente ontwikkelingen betekenen voor de spoedzorg binnen uw regio en organisatie. Tevens is er ruimte voor vragen en discussie over het inrichten van een effectieve en efficiënte spoedzorg voor de lange termijn.

Doelgroep
Management, professionals, onderzoekers en beleidsmedewerkers bij huisartsenposten, ziekenhuizen, ambulancevoorzieningen, zorgverzekeraars en overige organisaties betrokken bij de spoedzorg.

Accreditatie
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register: 4 punten
• acute zorg bij somatische aandoeningen
• chronische zorg bij somatische aandoeningen
• geestelijke gezondheidszorg
• intensieve zorg bij somatische aandoeningen
• preventieve zorg bij somatische aandoeningen

Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN): 4 punten
• o.a. huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten

Neemt u tijdig contact met ons op als u in aanmerking wilt komen voor accreditatie van een aanvullende vereniging, zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
Wij voorzien tevens iedere deelnemer van een bewijs van deelname ten behoeve van punten in de vrije ruimte.