overlay image

Kinderen met Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten

4 oktober 2017 download Download brochure

5e LANDELIJKE STUDIEDAG 'KINDEREN MET SOMATISCH ONVOLDOENDE VERKLAARDE LICHAMELIJKE KLACHTEN (SOLK)'
Woensdag 4 oktober 2017, Aristo Amsterdam

Achtergrond
Op deze 5e landelijke studiedag Kinderen met Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) hoort u uiteraard de actuele ontwikkelingen op dit gebied en we bespreken de samenhang tussen lichaam en geest, die zo’n belangrijke rol speelt bij SOLK. Ook zoomen we in op levensloopgeneeskunde aan de hand van het chronisch vermoeidheidsyndroom. ’s Middags stelt u uw eigen programma samen door een keuze te maken uit de parallelsessies. Hierbij is aandacht voor SOLK in het onderwijs, ouders die de klachten van hun kind in stand houden, interculturele communicatie en het verankeren van de multidisciplinaire samenwerking in een netwerk.

Doelgroep
Kinder- en jeugdartsen, -verpleegkundigen, -psychologen, -psychiaters, huisartsen, revalidatieartsen en (psychosomatisch) fysio- en ergotherapeuten. Daarnaast zijn medewerkers van (speciaal) onderwijs, ZATeams, jeugdhulpverlening en (school)maatschappelijk werk ook van harte welkom.

Accreditatie
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK): 4 punten

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 5 punten
- Jeugdverpleegkunde en kinderverpleegkunde

Registerplein:
- Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners: 5 punten
- Vrije Ruimte GGZ-Agogen: 1 punt
- Vrije Ruimte Maatschappelijk Werk: 1 punt
- Vrije Ruimte Sociaal Agogen: 1 punt

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie KNGF: 5 punten
- Algemeen fysiotherapeut
- Kinderfysiotherapeut

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP): 4 punten

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register: 5 punten
- acute zorg bij somatische aandoeningen
- chronische zorg bij somatische aandoeningen
- geestelijke gezondheidszorg
- intensieve zorg bij somatische aandoeningen
- preventieve zorg bij somatische aandoeningen

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J)/NVO Orthopedagoog-Generalist (OG):
- K&J/OG Herregistratie: 5 punten
- K&J/OG opleiding - behandeling: 1 punt
- K&J/OG opleiding - overige taken: 1,5 punt

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
NB. Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten van geaccrediteerde nascholing buiten hun vakgebied halen. Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.