overlay image

OGGZ nieuwe stijl

16 december 2014 download Download brochure

14e LANDELIJKE STUDIEDAG 'OGGZ NIEUWE STIJL'
16 december 2014 - Aristo Amsterdam

Achtergrond
De OGGZ nieuwe stijl vraagt om een nieuwe aanpak en een andere houding van professionals (zowel van de hulpverleners als van de beleidsmakers). Veel OGGZ-functies verdwijnen, gemeenten gaan zelf via de WMO-loketten aan de slag met zorgmijders en gaan op eigen manier (bemoei)zorg regelen. Gebiedsteams en gezinscoaches moeten de rol van lokale bemoeizorg netwerken overnemen. Hoe gaat dit in praktijk? U hoort visies en praktijkvoorbeelden, met aandacht voor relevante vraagstukken rond inzet vrijwilligers, aanpak multiprobleemgezinnen en positionering ten opzichte van sociale wijkteams.

Doelgroep
Alle professionals, beleidsmakers, managers en andere betrokkenen werkzaam in de OGGZ, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, reclassering, justitie en politie, welzijnsorganisaties, GGD’s, gemeenten, begeleid wonen en woningbouwcorporaties.

Accreditatie
Accreditatie is toegekend door;

BAMw kamer Maatschappelijk Werk: 1 punt