overlay image
Contact
Leids Congres Bureau
Postbus 16065
2301 GB Leiden

Tel: (071) 514 82 03
Fax: (071) 512 80 95
info@leidscongresbureau.nl

Volg ons op Twitter

16e JAARCONGRES OGGZ (geactualiseerd programma!)

13 juni 2017 download Download brochure

LET OP: DATUM EN PROGRAMMA GEWIJZIGD!

16e JAARCONGRES OGGZ

'De Nieuwe OGGZ en de consequenties voor de aanpak verwarde personen'
13 juni 2017 - Aristo Amsterdam

Achtergrond
In een samenleving waarin het veiligheidsdenken dominanter is geworden, weten OGGZ, politie en gemeente elkaar steeds beter te vinden waar het gaat over verwarde mensen. Echter staan kwetsbare burgers en hun naasten nog vaak langs de zijlijn, concludeert het Aanjaagteam Verwarde Personen. Toch is er juist daar waar je aansluiting vindt op de persoonlijke kracht en het sociale netwerk van verwarde mensen, veel te winnen aan vroegtijdig signaleren, voorkomen en beperken van leed. Het Schakelteam gaat de komende twee jaar aan de slag met het implementeren van een sluitende aanpak, waarin meer aandacht en ruimte is voor de kwetsbare burger en zijn/haar omgeving zelf.

Deze dag stelt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en inzichten. ‘s Middags kunt u uw deelnemen aan de sessies van uw keuze, over relevante aspecten van de nieuwe OGGZ.

Doelgroep
Deze studiedag is bedoeld voor alle professionals, beleidsmakers, managers en andere betrokkenen werkzaam in de OGGZ, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, reclassering, justitie en politie, welzijnsorganisaties, GGD’s, gemeenten, begeleid wonen en woningbouwcorporaties.

Accreditatie
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register: 5 punten
• acute zorg bij somatische aandoeningen
• chronische zorg bij somatische aandoeningen
• geestelijke gezondheidszorg
• intensieve zorg bij somatische aandoeningen
• preventieve zorg bij somatische aandoeningen

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 5 punten
• GGZ
• Praktijkverpleegkundige
• Research
• Researchprofessionals
• SPV
• Wijkverpleegkunde

Informatie over toekenning punten volgt z.s.m. Neemt u tijdig contact met ons op als u in aanmerking wilt komen voor accreditatie van een aanvullende vereniging, zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.