overlay image
Contact
Leids Congres Bureau
Postbus 16065
2301 GB Leiden

Tel: (071) 514 82 03
Fax: (071) 512 80 95
info@leidscongresbureau.nl

Volg ons op Twitter

16e JAARCONGRES OGGZ (geactualiseerd programma!)

13 juni 2017 download Download brochure

LET OP: DATUM EN PROGRAMMA GEWIJZIGD!

16e JAARCONGRES OGGZ

'De Nieuwe OGGZ en de consequenties voor de aanpak verwarde personen'
13 juni 2017 - Aristo Amsterdam


Dit 13e jaarcongres OGGZ gaat over 'De Nieuwe OGGZ' en de consequenties hiervan voor verwarde personen. We brengen u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en inzichten. ‘s Middags kunt u uw deelnemen aan de sessies van uw keuze, over relevante praktische aspecten van de nieuwe OGGZ en de invulling van diverse bouwstenen.

Doelgroep
Alle professionals, beleidsmakers, managers en andere betrokkenen werkzaam in de OGGZ, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, reclassering, justitie en politie, welzijnsorganisaties, GGD’s, gemeenten, begeleid wonen en woningbouwcorporaties.

Accreditatie
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register: 5 punten
• acute zorg bij somatische aandoeningen
• chronische zorg bij somatische aandoeningen
• geestelijke gezondheidszorg
• intensieve zorg bij somatische aandoeningen
• preventieve zorg bij somatische aandoeningen

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 5 punten
• GGZ
• Praktijkverpleegkundige
• Research
• Researchprofessionals
• SPV
• Wijkverpleegkunde

Neemt u tijdig contact met ons op als u in aanmerking wilt komen voor accreditatie van een aanvullende vereniging, zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
Wij voorzien tevens iedere deelnemer van een bewijs van deelname ten behoeve van punten in de vrije ruimte.