overlay image

Nieuwe Psychoactieve Stoffen & GHB

11 mei 2017 download Download brochure

3e LANDELIJKE STUDIEDAG 'NIEUWE PSYCHOACTIEVE STOFFEN & GHB'
Donderdag 11 mei 2017, Aristo Utrecht

Achtergrond
In vervolg op twee succesvolle studiedagen over GHB organiseert het Leids Congres Bureau een nieuwe studiedag. Naast actualiteiten en verdieping op het gebied van kennis over gebruik en aanpak van GHB, komen ook de Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS) aan bod. Wat weten we daar over, wat zijn de risico’s en hoe herken je ze? Daarnaast discussiëren we met verschillende partijen over de waarde van het verbieden van nieuwe drugs.

Doelgroep
Professionals werkzaam in de GGZ, verslavingszorg en bij de GGD. Tevens is deze studiedag bedoeld voor preventiewerkers, beleidsmakers en medewerkers bij de politie, SEH, EHBO en grote evenementen en festivals.

Accreditatie
Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN): 2 punten per dagdeel / 4 punten voor de hele studiedag

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 2 punten per dagdeel / 4 punten voor de hele studiedag
• Verpleegkundigen
• Verzorgenden
• Kwaliteitsregister V&V

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register: 2 punten ochtendprogramma NPS / 3 punten middagprogramma GHB
• acute zorg bij somatische aandoeningen
• chronische zorg bij somatische aandoeningen
• geestelijke gezondheidszorg
• intensieve zorg bij somatische aandoeningen
• preventieve zorg bij somatische aandoeningen

Accreditatiebureau ABC1: 2 punten per dagdeel / 4 punten voor de hele studiedag
• Huisartsen

Accreditatiebureau NIP: 2,5 punten per dagdeel / 5 punten voor de hele studiedag
• GZ-psychologen

Neemt u tijdig contact met ons op als u in aanmerking wilt komen voor accreditatie van een aanvullende vereniging, zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
Wij voorzien tevens iedere deelnemer van een bewijs van deelname ten behoeve van punten in de vrije ruimte.