overlay image
Contact
Leids Congres Bureau
Postbus 16065
2301 GB Leiden

Tel: (071) 514 82 03
Fax: (071) 512 80 95
info@leidscongresbureau.nl

Volg ons op Twitter

LVB en Leefstijl

5 april 2017 download Download brochure

LANDELIJKE STUDIEDAG 'LVB EN LEEFSTIJL'
Woensdag 5 april 2017, La Vie Utrecht

Achtergrond
We hebben met elkaar inmiddels genoeg kennis over gezonde leefstijl, maar hiermee aan de slag gaan en het overbrengen op cliënten met een licht verstandelijke beperking is toch lastig. Tijdens deze studiedag hoort u van deskundige sprekers hoe we de doelgroep kunnen bereiken en motiveren. En wat u wel en niet kunt doen om goede zorg te leveren, ook als dit tot vrijheidsbeperkende maatregelen leidt. Er is ruim gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen.

Doelgroep
Begeleiders, diëtisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, vaktherapeuten, gedragsdeskundigen, psychologen, artsen en andere professionals werkzaam in de zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Overige geïnteresseerden (bijvoorbeeld mensen werkzaam in speciaal onderwijs) zijn uiteraard ook van harte welkom.

Accreditatie
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1): 5 punten
Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten

Accreditatiebureau NIP-NVO:
K&J/OG herregistratie: 5 punten
K&J/OG opleiding - behandeling: 0,5 punten

Centraal Kwaliteitsregister voor Fysiotherapie KNGF: 5 punten (kwaliteitsdeel)
Fysiotherapeuten

Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici: 5 punten
Diëtisten (NVD)
Ergotherapeuten (EN)
Huidtherapeuten (NVH)
Logopedisten (NVLF)
MBB’ers (NVMBR)
Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
Optometristen (OVN)
Orthoptisten (NVvO)
Podotherapeuten (NVvP)

Register Vaktherapie (SRVB): 5 punten

Neemt u tijdig contact met ons op als u in aanmerking wilt komen voor accreditatie van een aanvullende vereniging, zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
Wij voorzien tevens iedere deelnemer van een bewijs van deelname ten behoeve van punten in de vrije ruimte.