overlay image

LVB en Verslaving

28 september 2017 download Download brochure

6e LANDELIJKE STUDIEDAG 'LVB EN VERSLAVING'
Donderdag 28 september 2017, Aristo Utrecht

Achtergrond
Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn extra kwetsbaar voor problematisch middelengebruik en andere verslavingen. Deze LVB-doelgroep heeft een aangepaste behandeling nodig en het is vaak een uitdaging om deze te geven. Hoe kunnen zorgverleners de beste ondersteuning bieden aan verslaafden met een LVB?
Tijdens deze studiedag worden actuele zaken besproken rondom LVB en verslaving. Tevens is er aandacht voor verschillende methoden om LVB-cliënten met een verslaving te ondersteunen.

Doelgroep
Professionals in de GGZ en LVB-sector, verslavingszorg, onderwijs, medewerkers van justitiële (jeugd)instellingen en andere geïnteresseerden.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen (Kwaliteitsregister V&V), maatschappelijk werkers (Registerplein), psychologen (NIP/NVO), artsen voor verstandelijk gehandicapten (ABC1) en verslavingsartsen (VVGN).

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.