overlay image

LVB en Verslaving

28 september 2017 download Download brochure

6e LANDELIJKE STUDIEDAG 'LVB EN VERSLAVING'
Donderdag 28 september 2017, Aristo Utrecht

Achtergrond
Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn extra kwetsbaar voor problematisch middelengebruik en andere verslavingen. Deze LVB-doelgroep heeft een aangepaste behandeling nodig en het is vaak een uitdaging om deze te geven. Hoe kunnen zorgverleners de beste ondersteuning bieden aan verslaafden met een LVB?
Tijdens deze studiedag worden actuele zaken besproken rondom LVB en verslaving. Tevens is er aandacht voor verschillende methoden om LVB-cliënten met een verslaving te ondersteunen.

Doelgroep
Professionals in de GGZ en LVB-sector, verslavingszorg, onderwijs, medewerkers van justitiële (jeugd)instellingen en andere geïnteresseerden.

Accreditatie
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1): 5 punten
- Huisartsen en AVG

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals:5 punten
- Scholing GGZ
- Scholing SPV
- Scholing Verstandelijk Gehandicapten Zorg
- Scholing Wijkverpleegkunde

Registerplein:
1 punt voor de vrije ruimte voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen een ggz-agogen.
4,5 punten voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde cliëntondersteuners (onder geaccrediteerde scholing).

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG):
- K&J/OG herregistratie: 4,5 punt
- K&J/OG opleiding - behandeling: 1,5 punt
- K&J/OG opleiding - overige taken: 0,5 punt

Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN): 5 punten

Verpleegkundig Specialisten Register (VSR): 5 punten

- acute zorg bij somatische aandoeningen
- chronische zorg bij somatische aandoeningen
- geestelijke gezondheidszorg
- intensieve zorg bij somatische aandoeningen
- preventieve zorg bij somatische aandoeningen

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
NB. Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten van geaccrediteerde nascholing buiten hun vakgebied halen. Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.