overlay image

LVB & Psychiatrie

15 november 2017 download Download brochure

LANDELIJKE STUDIEDAG 'LVB & PSYCHIATRIE'
15 november 2017 - Aristo Amsterdam

Achtergrond
Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben een sterk verhoogde kans op een psychiatrische stoornis. Omgekeerd hebben 4 op de 10 patiënten in de psychiatrie een licht verstandelijke beperking. Goede samenwerking en afstemming van kennis en verantwoordelijkheden is nodig om mensen met een psychische stoornis en een LVB de zorg te geven die ze nodig hebben. Deze dag gaat over hoe beide sectoren elkaar kunnen vinden en versterken.

Doelgroep:
Deze studiedag is bedoeld voor professionals, beleidsmakers, managers en andere betrokkenen werkzaam in de GGZ, ambulante en residentiële gehandicaptenzorg, MEE en het sociaal domein.

Accreditatie:
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register: 4 punten
-
Scholing verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
- Scholing verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen
- Scholing verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
- Scholing verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
- Scholing verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvp): 4 punten
- Nascholing psychiatrie

Aangevraagd voor diverse beroepsgroepen, waaronder (kinder- en jeugd)psychiaters en orthopedagogen. Meer informatie volgt binnenkort.