overlay image

LVB en Psychiatrie

15 november 2017 download Download brochure

LANDELIJKE STUDIEDAG 'LVB EN PSYCHIATRIE'
15 november 2017 - Aristo Amsterdam

Achtergrond
Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben een sterk verhoogde kans op een psychiatrische stoornis. Omgekeerd hebben 4 op de 10 patiënten in de psychiatrie een licht verstandelijke beperking. Goede samenwerking en afstemming van kennis en verantwoordelijkheden is nodig om mensen met een psychische stoornis en een LVB de zorg te geven die ze nodig hebben. Deze dag gaat over hoe beide sectoren elkaar kunnen vinden en versterken.

Doelgroep:
Deze studiedag is bedoeld voor professionals, beleidsmakers, managers en andere betrokkenen werkzaam in de GGZ, ambulante en residentiële gehandicaptenzorg, MEE en het sociaal domein.

Accreditatie:
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register: 4 punten
-
acute zorg bij somatische aandoeningen
- chronische zorg bij somatische aandoeningen
- geestelijke gezondheidszorg
- intensieve zorg bij somatische aandoeningen
- preventieve zorg bij somatische aandoeningen

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvp): 4 punten
- Nascholing psychiatrie

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 4 punten
- GGZ
- Kwaliteitsregister V&V
- SPV
- Verstandelijk Gehandicapten Zorg

Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1): 4 punten
Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten
- Nascholing Cluster1

Accreditatiebureau - FGzPt: 4 punten
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG): in aanvraag

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen. Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.
NB. Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten van geaccrediteerde nascholing buiten hun vakgebied halen.