overlay image

LVB in de Jeugdstrafrechtketen

2 november 2017 download Download brochure

LANDELIJKE STUDIEDAG 'LVB IN DE JEUGDSTRAFRECHTKETEN'
Donderdag 2 november 2017, Aristo Amsterdam

Achtergrond
Licht verstandelijk beperkte jongeren komen vaker in aanraking met politie en justitie dan jongeren met een normale intelligentie. Het blijkt in de praktijk lastig om zorg op maat te bieden aan deze jongeren. Dit begint al bij het herkennen van de verstandelijke beperking maar ook bij de overgang van de ene naar de andere instelling.
Deze dag biedt praktische handvatten voor het herkennen van een licht verstandelijke beperking en welke omgeving, bejegening en zorg het best bij hen aansluit om gedragsverandering teweeg te brengen.

Doelgroep
Deze studiedag is met name bedoeld voor professionals, beleidsmedewerkers en managers werkzaam in het jeugdgevangeniswezen, het OM, gemeenten, ambulante en residentiële gehandicaptenzorg en jeugdreclassering. Daarnaast is deze studiedag interessant voor medewerkers van MEE, jeugdzorg, (O)GGZ, politie en RIBW’s.

Accreditatie

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd SKJ: 2,5 punten
- Vrije ruimte Jeugdzorgwerker

Kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen (NIP/NVO):
- Herregistratie: 4,5 punten
- Behandeling: 1 punt
-
Diagnostiek: 0,5 punt
-
Overige taken: 1 punt

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen. Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.