overlay image
Contact
Leids Congres Bureau
Postbus 16065
2301 GB Leiden

Tel: (071) 514 82 03
Fax: (071) 512 80 95
info@leidscongresbureau.nl

Volg ons op Twitter

LVB en Seksualiteit

23 mei 2017

3e LANDELIJKE STUDIEDAG 'LVB EN SEKSUALITEIT'
23 mei 2017 - Stadscafé de Observant, Amersfoort

Achtergrond

Mensen met een licht verstandelijke beperking zijn extra kwetsbaar in hun seksuele ontwikkeling. Vaak is er beperkte positieve experimenteerruimte met leeftijdsgenoten en zij lopen bijvoorbeeld een hoger risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vragen en onzekerheden op kunnen tot op hogere leeftijd spelen.

Dit jaarlijkse, landelijke congres vergroot uw kennis over de gevolgen van een LVB op een gezonde seksuele ontwikkeling en geeft u inzicht en handvatten om cliënten krachtig en zelfbewust te maken, zowel bij gezond als problematisch gedrag.

Doelgroep
Begeleiders, psychologen, seksuologen, orthopedagogen, docenten, maatschappelijk werkers en andere professionals werkzaam met mensen met een licht verstandelijke beperking.

Accreditatie
NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG): aangevraagd

Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen: aangevraagd

NVAVG Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1): aangevraagd
• Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten

NVVS: aangevraagd