overlay image

LVB en Seksualiteit

23 mei 2017 download Download brochure

3e LANDELIJKE STUDIEDAG 'LVB EN SEKSUALITEIT'
23 mei 2017 - Stadscafé de Observant, Amersfoort

Achtergrond

Mensen met een licht verstandelijke beperking zijn extra kwetsbaar in hun seksuele ontwikkeling. Vaak is er beperkte positieve experimenteerruimte met leeftijdsgenoten en zij lopen bijvoorbeeld een hoger risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vragen en onzekerheden op kunnen tot op hogere leeftijd spelen.

Dit jaarlijkse, landelijke congres vergroot uw kennis over de gevolgen van een LVB op een gezonde seksuele ontwikkeling en geeft u inzicht en handvatten om cliënten krachtig en zelfbewust te maken, zowel bij gezond als problematisch gedrag.

Doelgroep
Artsen (Verstandelijk Gehandicapten), begeleiders, psychologen, seksuologen, orthopedagogen, docenten, vaktherapeuten, maatschappelijk werkers en andere professionals werkzaam met mensen met een licht verstandelijke beperking.

Accreditatie
NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG):
K&J/OG herregistratie 5 punten
opleiding - behandeling 1 punt
opleiding - overige taken 1,5 punt
opleiding - diagnostiek 0 punten
opleiding - extra literatuurstudie 0 punten

Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen: 4 punten

NVAVG Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1): 5 punten
Huisartsen en artsen voor verstandelijk gehandicapten

Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS): 4 punten

Neemt u tijdig contact met ons op als u in aanmerking wilt komen voor accreditatie van een aanvullende vereniging, zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen. NB. Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten (= 50) van geaccrediteerde nascholing buiten hun vakgebied halen. Wij voorzien tevens iedere deelnemer van een bewijs van deelname ten behoeve van punten in de vrije ruimte.