overlay image

Kwaliteit in de Langdurende Zorg

6 februari 2018 download Download brochure

3e LANDELIJKE STUDIEDAG 'KWALITEIT IN DE LANGDURENDE ZORG'
Dinsdag 6 februari 2018 - Aristo Amsterdam

Achtergrond
Kwaliteit draaide tot voor kort om indicatoren, standaarden en protocollen. Inmiddels is er meer oog voor de ‘zachte’ kant van kwaliteit. Een mooie ontwikkeling hierbij is het nieuwe Kwaliteitskader, die regeldruk moet vervangen door ruimte om kwaliteit vorm te geven. Deze dag gaat over het geven van invulling aan kwaliteit in de langdurende zorg op verschillende vlakken en vanuit verschillende perspectieven.

Doelgroep:
Bestuurders, directeuren, (locatie)managers, afdelingshoofden, stafmedewerkers, teamleiders, kwaliteitsfunctionarissen, adviseurs en beleidsmedewerkers werkzaam bij instellingen voor langdurende zorg. Overige geïnteresseerden zijn uiteraard ook van harte welkom

Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.